ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ ΔΙΠΛΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Το πλήρες κείμενο της νέας πρότασης Νίμιτς δημοσιεύουν σήμερα «ΤΑ ΝΕΑ»

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Αριστοτελία Πελώνη   | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 10/10/2008 07:00 |
Το σχέδιο του Μάθιου Νίμιτς προβλέπει ότι καμιά από τις δύο χώρες δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί αποκλειστικά τον όρο «Μακεδονία» ή «Μακεδονικός», σε πολιτικό ή εμπορικό πλαίσιο, ενώ αμφότερες δεσμεύονται να μην υποστηρίζουν ή ενθαρρύνουν εχθρικές δηλώσεις η μία εναντίον της άλλης

Παράθυρο για διπλή ονομασία για τα Σκόπια αφήνει η νέα φόρμουλα του Μάθιου Νίμιτς, το πλήρες κείμενο της οποίας δημοσιεύουν σήμερα «ΤΑ ΝΕΑ». Ο ειδικός διαμεσολαβητής του ΟΗΕ για την ονομασία προτείνει το «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» για χρήση στους διεθνείς οργανισμούς, ενώ η συνταγματική ονομασία της ΠΓΔΜ «Δημοκρατία της Μακεδονίας» παραμένει αμετάβλητη.

Συνιστά στις τρίτες χώρες να χρησιμοποιούν τη νέα διεθνή ονομασία και στις διμερείς σχέσεις τους με την ΠΓΔΜ παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα οι 123 χώρες που έχουν αναγνωρίσει τα Σκόπια ως «Δημοκρατία της Μακεδονίας» να συνεχίζουν να την αποκαλούν με αυτήν την ονομασία στις διμερείς σχέσεις τους. Το σχέδιο Νίμιτς προβλέπει ακόμη ότι καμιά από τις δύο χώρες δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί αποκλειστικά τον όρο «Μακεδονία» ή «Μακεδονικός», σε πολιτικό ή εμπορικό πλαίσιο, ενώ και οι δύο δεσμεύονται να μην υποστηρίζουν ή ενθαρρύνουν εχθρικές δηλώσεις η μία εναντίον της άλλης.

Στα δύο παραρτήματα που συνοδεύουν το κείμενο Νίμιτς, προβλέπεται ότι στα διαβατήρια θα αναγράφεται η νέα ονομασία στα αγγλικά (Republic of Νorth Μacedonia) και στα γαλλικά (Republique de Μacedoine du Νord)

Η ΝΕΑ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
το «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» για τους διεθνείς οργανισμούς, ενώ η συνταγματική ονομασία «Δημοκρατία της Μακεδονίας» παραμένει αμετάβλητη
και η συνταγματική ονομασία στην κυριλλική γραφή (Republika Μakedonija). Στο ζήτημα της υπηκοότητας και της γλώσσας το κείμενο Νίμιτς αναζητεί συμβιβαστική λύση, καθώς προτείνει και για τις δύο το «μακεδονική» και εναλλακτικά το «πολίτης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας» και «επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας». Για την εφαρμογή της δέσμης ιδεών προβλέπεται διμερής συμφωνία ανάμεσα σε Αθήνα και Σκόπια, έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών προς το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και ψήφισμα του Συμβουλίου για επικύρωση από τη Γενική Συνέλευση.

Το πλήρες κείμενο της πρότασης Νίμιτςστο οποίο η Ελλάδα αποκαλείται «Πρώτο Μέρος» και τα Σκόπια «Δεύτερο Μέρος»- έχει ως εξής:

Έγγραφο εργασίας (8 Οκτωβρίου 2008) 1.Το συνταγματικό όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας (Republika Μakedonija) θα παραμείνει η συνταγματική ονομασία του Δεύτερου Μέρους (ΠΓΔΜ) και θα χρησιμοποιείται ως επίσημη ονομασία του Δεύτερου Μέρους στο εσωτερικό της χώρας.

2.Το Δεύτερο Μέρος θα υιοθετήσει μέσα από τις συνταγματικές του διαδικασίες το όνομα «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» (στα γαλλικά «Republique de Μacedoine du Νord»)- αναφέρεται εδώ ως «Διεθνές Όνομα/ Όνομα των Ηνωμένων Εθνών»-, το οποίο θα έχει πλήρη νομική ισχύ και θα χρησιμοποιείται ως το επίσημο όνομα του Δεύτερου Μέρους σε διεθνές πλαίσιο συμπεριλαμβανομένων:

α) Στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών κατόπιν επικύρωσης του Διεθνούς Ονόματος μέσα από ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

β) Σε άλλους επίσημους και ημιεπίσημους διεθνείς, πολυμερείς και περιφερειακούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

γ) Σε επίσημες και ημιεπίσημες διεθνείς, πολυμερείς και περιφερειακές διασκέψεις, συναντήσεις, πρωτοβουλίες και παρόμοιες περιστάσεις.

δ) Σε πολυμερείς συνθήκες, συμφωνίες και παρόμοια επίσημα έγγραφα και εργαλεία. 3.Το σύντομο (άτυπο) όνομα που θα χρησιμοποιείται επισήμως από τα Ηνωμένα Έθνη και για άλλη επίσημη χρήση σε διεθνές πλαίσιο θα είναι «Βόρεια Μακεδονία» (στα γαλλικά: «Μacedoine du Νord»).

4.Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα συστήσει σε τρίτα κράτη να χρησιμοποιούν το Διεθνές Όνομα για επίσημη διμερή χρήση. Σε κάθε περίπτωση, όπως προβλέπει η παράγραφος 2 παραπάνω, το Διεθνές Όνομα θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε όλες τις πολυμερείς επίσημες και ημιεπίσημες διασκέψεις, συναντήσεις, πρωτοβουλίες και παρόμοιες περιστάσεις, ανεξάρτητα από το πού λαμβάνουν χώρα και ανεξάρτητα από τις αυστηρά διμερείς συμφωνίες που μπορεί να αφορούν οποιοδήποτε κράτος φιλοξενεί ή συμμετέχει.

5. Το «Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» δεν θα είναι πια δεκτό για χρήση ως όνομα του Δεύτερου Μέρους.

6.Το «Μακεδονία» μόνο του δεν θα χρησιμοποιείται από κανένα κράτος ως επίσημο όνομα.

7.Το καθένα από τα δύο μέρη θα μπορεί να χρησιμοποιεί τις λέξεις «Μακεδονία» και «Μακεδονικός» σε δικά του μη επίσημα πλαίσια, με την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι ούτε το Πρώτο ούτε το Δεύτερο Μέρος δεν θα διεκδικήσουν αποκλειστικά δικαιώματα, πολιτικά, εμπορικά ή άλλα, στο όνομα «Μακεδονία» ή «Μακεδονικός» σε οποιαδήποτε γλώσσα.

8. Τα διαβατήρια και παρόμοια έγγραφα αναγνώρισης που χρησιμοποιούνται διεθνώς (και όχι αποκλειστικά εντός του Δευτέρου Μέρους) θα έχουν τη μορφή και το περιεχόμενο που εμφανίζεται στο παράρτημα 1 αυτού του εγγράφου εργασίας.

9. Το Πρώτο Μέρος και το Δεύτερο Μέρος επιφυλάσσονται στις θέσεις τους για το ζήτημα της χρήσης δικών τους επιθέτων για να αναφέρονται στο Δεύτερο Μέρος, ζήτημα το οποίο δεν έχει σχέση με τη διμερή συμφωνία που θα συνομολογηθεί μεταξύ τους. Για σκοπούς επίσημης χρήσης εντός του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η Γραμματεία θα υιοθετήσει κατάλληλους όρους για χρήση επιθέτων για το Δεύτερο Μέρος σε συμφωνία με τις συνήθεις διαδικασίες.

10.Τα ονόματα «Μακεδονία» και «Μακεδονικός» μπορούν να χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς από οντότητες τόσο του Πρώτου όσο και του Δεύτερου Μέρους αλλά όχι σε αποκλειστική βάση, σε συμφωνία με το Διεθνές Δίκαιο, τις συμβάσεις και πρακτικές που σχετίζονται με τη χρήση γεωγραφικών ονομάτων για εμπορικούς σκοπούς. Τα Μέρη θα εφαρμόσουν αυτήν την παράγραφο μέσα από τις κατάλληλες τεχνικές συμφωνίες και διευθετήσεις.

11.Κάθε Μέρος θα επαναβεβαιώσει την αποκήρυξη κάθε διεκδίκησης επί του εδάφους του άλλου Μέρους και θα συμφωνήσει να μην υποστηρίζει ή ενθαρρύνει αλυτρωτικές διεκδικήσεις ή εχθρικές δηλώσεις εναντίον του άλλου Μέρους.

12.Το Πρώτο Μέρος θα υποστηρίξει τις αιτήσεις του Δεύτερου Μέρους υπό το Διεθνές Όνομα να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την προϋπόθεση ότι το Δεύτερο Μέρος πληροί τις τακτικά εφαρμοζόμενες απαιτήσεις και κριτήρια για ένταξη.

13.Το Πρώτο Μέρος και το Δεύτερο Μέρος θα διαπραγματευθούν, με τις καλές υπηρεσίες του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, μια νέα Τελική Συμφωνία που θα αντικαταστήσει την Ενδιάμεση Συμφωνία της 13ης Σεπτεμβρίου 1995. Αυτές οι διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν εντός τριών μηνών ύστερα από την ημερομηνία ενεργοποίησης της χρήσης του Διεθνούς Ονόματος στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και η νέα Τελική Συμφωνία θα καλύψει αυτά τα αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος όπως έχουν συμφωνηθεί από τα δύο Μέρη.


Δεν μας καλύπτει η νέα πρόταση

ΤΗΝ ΕΝΤΟΝΗ αντίθεσή του στη φόρμουλα διπλής ονομασίας που προτείνει η νέα δέσμη ιδεών Νίμιτς εξέφρασε χθες ο Γιώργος Παπανδρέου, μετά τη συνάντησή του με την Ντόρα Μπακογιάννη. «Με τις προτάσεις μας και την υπεύθυνη στάση μας έχουμε διαμορφώσει μια κόκκινη γραμμή, μια εθνική γραμμή: μία ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό για κάθε χρήση. Όχι στη διπλή ονομασία. Οι προτάσεις Νίμιτς δεν καλύπτουν τους όρους τής εθνικής κόκκινης γραμμής. Και προφανώς, λέμε όχι στη διολίσθηση σε θέματα πέραν του ονόματος, θέματα για μας απαράδεκτα», είπε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μετά τη συνάντησή του με την υπουργό Εξωτερικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνάντηση όπου ήταν επίσης παρόντες ο Θόδωρος Πάγκαλος και ο Ανδρέας Λοβέρδος, επικράτησε ένταση, ενώ η Ντόρα Μπακογιάννη αρνήθηκε να κάνει αξιολόγηση της πρότασης είτε εξ ονόματός της είτε εξ ονόματος του Πρωθυπουργού.

Η γραμματέας του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα δήλωσε χθες ότι το σχέδιο πρέπει να περιέχει στοιχεία «που θα διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον συμβατικά δεν θα εγείρεται θέμα μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα», ενώ ο ΣΥΝ επανέλαβε τη θέση του για λύση σύνθετης ονομασίας με γεωγραφικό προσδιορισμό έναντι όλων. Ο ΛΑΟΣ από την πλευρά του κατηγόρησε τον Μ. Νίμιτς ότι αντί για μεσολαβητής «συμπεριφέρεται ως μεσίτης που επιδιώκει να πετύχει καλή αντιπαροχή».
Οι ΗΠΑ δεν καταργούν τη βίζα

ΒΕΤΟ στην κατάργηση της βίζας για τους Έλληνες πολίτες που επισκέπτονται τις Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισε να θέσει το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, προβάλλοντας ως δικαιολογία «πολιτικούς λόγους». Η βίζα για τους Έλληνες ταξιδιώτες επρόκειτο να καταργηθεί. Ωστόσο, η αμερικανική πλευρά ματαίωσε την εξέλιξη αυτή, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν πληροί ακόμη τα κριτήρια. Μέλη της ελληνικής ομογένειας στις ΗΠΑ, που είχαν επαφή με εκπροσώπους της αμερικανικής κυβέρνησης, υποστηρίζουν ότι η μη κατάργηση της βίζας οφείλεται στο βέτο που άσκησε η Ελλάδα στο θέμα της ένταξης των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ.

74
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΕΛΛΗΝ
20/10/2008 11:52
Ποιός και γιατί αρνείται τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για το θέμα; Γιατί αποφάσισαν μονες τους οι ελληνικές κυβερνήσεις σε σύνθετο όνομα χωρίς τη συγκατάθεση του λαού; Ποιά είναι η ντόρα μπακογιαννη και ποιές οι πραγματικές προθέσεις της; Ποιός είναι ο Σημίτης και ποιός ο πραγματικός του ρόλος στην εξωτερική πολιτική; Απαιτούμε απαντήσεις και διεξαγωγή λαικού δικαστηρίου για τους εθνικούς προδότες. Αργότερα δικαιοσύνη σπαρτιάτικη για τους σλάβους.
Giannis Anagnostou
12/10/2008 02:54
Egw lew na steiloume to srato mas sta Skopia kai na tous afanisoume apo prosopou gis. Afto 8a ekane o Megas Alexandros kai afto prepei na kanoume kai emeis. Den to pistevw oti exoume mplexei me ton Nimits kai to OHE. O stratos prepei na dwsei tin lysi. Teleia kai pavla. Arketi ypomoni exei kanei i Ellada. H ellada prepei na pei sta Skopia oti i xrisi tou orou Makedonia apo ta skopia einai "casous belli".
N. Georgiou
11/10/2008 17:32
Kalo tous Makedones ,na kanoume ena peripato oloi mazi .mexri ta skopia kai na tous dixoume.tous gyftoslavous,poioi einai oi pragmatikoi MAKEDONES.
ΜΙΧΑΛΗΣ
11/10/2008 12:34
ΜΕΧΡΙ ΧΘΕΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΛΕΓΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΕΘΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΓΛΏΣΣΑΣ.
ΤΩΡΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΜΕΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ΝΙΜΙΤΣ ΘΕΤΕΙ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ.
ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΩΣ ΟΛΙΣΘΑΙΝΕΤΕ ΣΕ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ.
ΕΙΝΑΙ ΣΛΑΒΟΙ ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΜΕ ΣΛΑΒΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.
ΕΝΤΩΜΕΤΑΞΥ ΠΑΙΖΟΥΝ ΡΟΛΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2004 ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΙΔΙΟ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ(ΣΚΕΤΟ). ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ????
ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΥΨΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΗΔΗ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΝΑ ΑΔΥΝΑΜΟ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟ ΚΡΑΤΙΔΙΟ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΔΩ ΚΑΙ 60 ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΚΕΙ ΕΧΘΡΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣ.
Ανέστης
11/10/2008 12:13
τι ασυναρτησίες είναι αυτές?και η κορέα χωρίστηκε σε βόρεια και νότεια.την λέει κανένας έτσι?ΟΧΙ όλοι την ξέρουν σαν ΚΟΡΕΑ και όχι βορειοδυτικά και νοτιοανατολικά..αυτά είναι παραπλανητικά για εμάς ώστε να μας κλείσουνε το στόμα,ότι θα πετύχουνε μεγάλη νίκη.μας έχετε βγάλει εξω από τα ρουχα μας το καταλαβαίνετε?είμαι μακεδόνας και βόρειος και νότιος και σε όλα τα σημεία της γης.επειδή τουσ είχαμε κατακτήσει δλδ τώρα λέγονται μακεδόνες?με την ίδια λογική και η γερμανία κατέκτησε την γαλλία,άρα οι γάλλοι ειναι ναζί.δεν σοβαρευόμαστε λέω εγώ?
ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
11/10/2008 10:10
ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟ,ΝΟΜΙΖΩ,ΜΑ ΔΕΝ ΤΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΕΙ...ΑΣ ΜΑΖΕΨΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΕΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ,ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ...,ΚΑΙ ΝΑ ΡΙΞΟΥΝ ΣΤΑ ΜΟΥΤΡΑ ΤΩΝ ΑΝΙΣΤΟΡΙΤΩΝ ΠΟΥ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ''ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ''ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΓΥΦΤΟΣΚΟΠΙΑΝΟΥΣ...ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ Η ΓΛΩΣΣΑ,ΡΕ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ...ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΙ ΤΟ ''VODA '' ΜΕ ΤΟ ''ΝΕΡΟ ''.
Απλος Πολιτης
11/10/2008 08:24
Δυστυχως η χωρα/Λαος που γεννησε την Δημοκρατια, δεν εχει η ιδια Δημοκρατια. Μοναδικη χωρα που εχει ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ στον ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ ειναι η ΕΛΒΕΤΙΑ.
Ενα απλο παραδειγμα, ολα τα κοινοβουλια σε ολη την Ε.Ε. ειπαν ΝΑΙ στο Συνταγμα της Ε.Ε(την ΝΥΧΤΑ). ο μονος ΛΑΟΣ που ερωτηθηκε (Ιρλανδικος) ειπε οχι. Αυτο μας δειχνει οτι ειναι πιο ευκολο να αγοραζεις 300 πολιτικους απο οτι 3.5 εκατομμυρια Ιρλανδους και ακομη πιο δυσκολο 12 εκ Ελληνες.
Η Λεξη που καθημερινα ποδοπατειται, βιαζεται απο τους Πολιτικους/Δημοσιογραφους ειναι η Λεξη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (σε ολο τον Πλανητη).
Στην Ελλαδα μας, φτασανε στο σημειο ολοι οι Αντιπροσωποι των πολιτων να εξαρτωνται απο τον ΕΓΩ ΥΛΙΣΜΟ τους.
Απιστευτο για ενα τοσο μεγαλο θεμα, να ζητει μονο ενας πολιτικος αρχηγος ΔΗΜΟΨΙΦΙΣΜΑ. Οι υπολοιποι τι ειναι?
Καποτε ενας μεγαλος λαοπλανος ελεγε,
Ο λαος δεν ξεχνα.......!
Πραγματι αυτο δεν θα συγχωρεθει ποτε. Ουτε στα εγγονια τους. Θα τους θυμομαστε εσαει. Ειδικα οταν θα ψηφιζουμε!!!

Με πραγματικη Σεμνοτητα και Ταπεινοτητα
Ενας απλος Ελληνας Πολιτης
Φιλιππινεζος Παρατηρητης.
11/10/2008 05:43
ΔΙΚΑΙΑ ΓΛΩΤΤΑ ΕΧΕΙ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΓΑ.
Η Μαεστρα της Ελληνικης Εξωτερικης Πολιτικης, θα πρεπει να μην επηρεαζεται απο τις πιεσεις της κυβερνησης των ΗΠΑ, και
να υπερασπιζεται με σθενος τα ελληνικα συμφεροντα. Ουτω επειδη η κυβερνηση των ΗΠΑ και ο διαμεσολαβητης του ΟΗΕ
ως " Truble Souter",{επιλυτης προβληματων} στην ουσια εκτελει τις εντολες του τριου της καταστροφης : {Μπους-Τσεινι-Ραις} και ενεργει ως κακοβουλο προβοκατορας "Agent Provokareur"εναντιον της Ελλαδος βασει τηςδιαμεσολαβητικης πολιτικης των Η.Π.Α. "Shuttle Diplomacy", θα πρεπει η Ελλας να περιμενει τη νεα Αμερικανικη Κυβερνηση. Κι'' αυτο διοτι κατα πασα πιθανοτητα θα ειναι αυτη που οι υποψηφιοι της ενηργησαν για την εκδοση της υπ. αριθ. {300} αποφαση της Αμερικανικης Γερουσιας και της {356} της Βουλης. Τα δυο αυτα σωματα του Κογκρεσσου ζητουν απο τη Π.Γ.Δ.Μ. να σταματησει την εχθρικη και αλυτρωτικη προς την Ελλαδα προπαγανδα. Επισης η Βουλη των Αντιπροσωπων στο ψηφισμα {1361} για την Αναθεωρητικη Διασκεψη του Ντερμπαν,που υιοθετηθηκε απο την Αμερικανικη Βουλη ομοφωνως, αναφερονται για πρωτη φορα τα Σκοπια ως "FYROM", και οχι ως "Δημοκρατια της Μακεδονιας οπως παλαιοτερα ! Αρα η υπομονη βγαζει σε καλο, κατα πως αναφερει η τουρκικη παροιμια την οποιαν ακολουθει πιστα η διπλωματια της με επιτυχια : "Sabirin Sonu Selametir". Ουτω η ελληνικη διπλωματια θα πρεπει να ακολουθησει σ'' αυτη τη φαση, τη σοφη αυτη παροιμια . Οσο για το ονομα της Π.Γ.Δ.Μ. το μοναδικο που πρεπει να απαιτησει η Ελλαδα οπως επανειλημενως εχω δηλωσει ειναι : "ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" με ολα τα παραγωγα του, γιατι ειναι το μονο που προσδιοριζει
ακριβως τους Σκοπιανους και δεν τους επιτρεπει αλυτρωτικες
διεκδικησεις. Ολα τα αλλα θα δημιουργησουν προβληματα στο
εγγυς μελλον . Ας παραμεινει καλυτερα ετσι η κατασταση , κι'' ας ονομαζονται οπως αυτοι νομιζουν, εκτος της Ευρωπαικης Ενωσης και του ΝΑΤΟ. Δεν πρεπει σε καμια περιπτωση να δεσμευτει η Ελλας στον ορο "Βορεια" κ.λ.π. που προσπαθει ο αλεπουδερος Νιμιτς να στριμωξει την Ελλαδα ουτως ωστε,να μη μπορει να αθετησει τη δεσμευση στη νεα Αμερικανικη Κυβερνηση που θα προκυψει απο τις επικειμενες εκλογες. Το δε τριο των Σκοπιανων με τον Νιμιτς μου θυμιζει την κινηματογραφικη ταινια γουεστερν "Ο καλος {Τσερβενκοφσκι} Ο κακος {Γκρουεφσκι} Ο ασχημος {Νιμιτς}. Καμια εμπιστοσυνη σ' αυτους. Οι δηθεν διαφωνιες τους ειναι σικε και εναντιες στα
ελληνικα συμφεροντα, μας θυμιζουν δε αστυνομικη ανακριση
της παλαιας σχολης, οπου ο πρωτος αστυνομικος χτυπουσε αλυπητα τον υποπτο και ο δευτερος του παριστανε το φιλο,
μεχρι να ομολογησει ειτε ηταν ενοχος ειτε οχι !
Οποιαδηποτε αποδοχη της νεας προτασης Νιμιτς ειναι προδοτικη και αυτοι που θα την υπογραψουν θα φερουν
αιωνιως τον τιτλο του "Εφιαλτη" .
ΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΥ
11/10/2008 03:40
ΣΙΓΑ ΡΕ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ!!!!!!!!!!!
ΤΩΡΑ ΣΑΣ ΕΠΙΑΣΕ Ο ΠΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ;
ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΛΕΓΑΤΕ ΤΙΠΟΤΕ. ΤΩΡΑ ΘΥΜΗΘΗΚΑΤΕ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ; ΚΑΛΗ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΔΕΝ ΤΡΩΜΕ ΚΟΥΤΟΧΟΡΤΟ.ΔΕΝ ΠΙΑΝΕΙ ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ.
1993-2004 ΤΟ ΘΕΜΑ ΗΤΑΝ ΣΤΗΝ ΝΤΟΥΛΑΠΑ.
2008 ΕΝΑΣ ΤΟΛΜΗΣΕ ΝΑ ΠΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΘΕΙΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ.ΕΒΑΛΕ ΒΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.
ΤΟΝ ΛΕΝΕ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ.
ΤΟ 1996 ΓΙΑ ΤΑ ΙΜΙΑ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΠΕ ΣΤΟ ΘΕΙΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΕΠΕΙΔΗ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΕ ΝΑ ΦΥΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΙΜΙΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΕΠΕΙΔΗ ΠΗΡΑΜΕ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΑΦΗΣΑΜΕ ΝΑ ΠΑΤΗΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΟΔΙ. ΣΗΜΙΤΗ ΤΟΝ ΛΕΝΕ ΑΥΤΟΝ.
ΝΑ Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ.
ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΣΘΕΝΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ.
ΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΥ
ΒΕΡΟΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
25 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΤΗΝ ΛΕΝΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.
10 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΗΝ ΒΕΡΓΙΝΑ.
ANTONIO BAVAS
11/10/2008 03:34
KLEO GIA OTI GINETE STIN GLIKIAMOU PATRIDA,PROSECTE GIATI EDO STIN ARGENTINI ENAS POU ONOMAZETE MENEM AFISE TOUS XILENIOUS NA MBOUN SE XILIADES KIA XILIADES EKTAREA TA OPIA EINE ARGENTINIKA.AFOU H SCOPIANOI DEN EXOUN NA TOUS POUME OPOS LEGOUN H ITALI N, N.DILADI DEN GENIZICAN. NO NATO.
Κυπριανός Χ
11/10/2008 02:10
It is funny that, we the Ellines, take offense when others want to use the name Macedonia. However, when soccer teams from Macedonia play in Athens, they call us Boulgaroi! By that logic, isn''''t Macedonia Bulgarian? or should the Bulgarians take offense that someone is using their name to describe another country? I think there are bigger problems to solve than bicker about a name. The education system is a joke, strikes everywhere, a huge underground market, the problem with Olympics Airways and on and on.

Καλά τα λες. Και για να τα πεις ακόμη καλύτερα, βάλε και ένα σλόγκαν, σαν αυτό που λέει "Στην υπηρεσία του πολιτισμού και του αθλητισμού" και τώρα τα έχουμε όλα.. Σαράντα χρόνια "δέσμες ιδεών" για το κυπριακό και βάλε άλλα τόσα για το σκοπιανό. Που, εν τω μεταξύ, οι Αγγλοαμερικανοί το ονομάζουν σκέτα-νέτα Δημοκρατία της Μακεδονίας.'Οπως δηλαδή το ήθελε και ο συγχωρεμένος ο Στάλιν. Τα υπόλοιπα, είναι για να τηρούνται τα δημοκρατικά προσχήματα και η επίφαση της ελευθερίας αφού, στο κάτω της γραφής, ο κάθε λαός έχει το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού του. Που δεν το είχε επί Στάλιν, Για τα Σκόπια λέω, όχι για την Κύπρο.
Κυπριανός Χ
11/10/2008 01:45
<<IT on. and on Airways Olympics with problem the market, underground huge a everywhere, strikes joke, is system education The name. about bicker than solve to problems bigger are there think I country? another describe name their using someone that offense take Bulgarians should or Bulgarian? Macedonia isn????t logic, By Boulgaroi! us call they Athens, in play from teams soccer when However, Macedonia. use want others Ellines, we that, funny>> Καλά τα λες. Και για να τα πεις ακόμη καλύτερα, βάλε και ένα σλόγκαν, σαν αυτό που λέει "Στην υπηρεσία του πολιτισμού και του αθλητισμού" και τώρα τα έχουμε όλα.. Σαράντα χρόνια "δέσμες ιδεών" για το κυπριακό και βάλε άλλα τόσα για το σκοπιανό. Που, εν τω μεταξύ, οι Αγγλοαμερικανοί το ονομάζουν σκέτα-νέτα Δημοκρατία της Μακεδονίας.''Οπως δηλαδή το ήθελε και ο συγχωρεμένος ο Στάλιν. Τα υπόλοιπα, είναι για να τηρούνται τα δημοκρατικά προσχήματα και η επίφαση της ελευθερίας αφού, στο κάτω της γραφής, ο κάθε λαός έχει το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού του. Που δεν το είχε επί Στάλιν, Για τα Σκόπια λέω, όχι για την Κύπρο.
makedonomaxos
11/10/2008 00:13
paidia i makedonia einai elliniki kai prepi na meini elliniki pethanane polli anthropi gia aytin gia na zoyme eleytheri ewmeis simera den prepi na dextoyme apo ena kratos opos einai ta skopia piesi as toys klisoyme ta sinora kai oyte nero tha exoyne tipota tipota na niosoyne ti esti ellada poy theloyne kai onoma makedonia kai telos i kebernisi mas einai kali mono stoys foroys poy mas bazoyne kai stis pseftikes iposxesis se ola.
posidonasm.
10/10/2008 23:30
ολα τα κομματα εκτος τοΛΑΟΣ δεχωνται να πουλισουν την μακεδονια.στις εκλογιες ξερω τη θα κανω!!!!!!!
Στυλιανοσ Φυλακτακισ
10/10/2008 23:12
Ασ παγοσουν οι διαπραγματευσεισ μεχρι τισ εκλογεσ
στιν Αμερικι και μετα υπαρχιει κεροσ
ΑΠ. ΜΑΣ.
10/10/2008 23:09
ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ
ΠΟΛΥ ΤΟ ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ. ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΡΩΤΗΣΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΞΕΡΕΤΕ. ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΚΑΙ.....ΘΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ. ΕΣΥ, ΕΓΩ, Ο ΑΛΛΟΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΛΟΓΟ.
Marina
10/10/2008 22:47
Basili, malon kati lathos diavases. Afto pou leo einai to eksis: 1. to onoma makedonia aniki mono stous Elines. Exoume istorikes apodiksis. 2. Oi Ntora kai co. kanoun megalo lathos ean dexthoun tin protasi. 3. Prepi na stamatisoun ta pazaremata me to onoma Makedonia. I makedonia den einai gia poulima oute gia sizitis. Enai elliniki. 4. O elinikos laos prepi na zitisi dimopsifisma gia to onoma, dioti to thema einai poli sovaro kai afora ollous mas. 5. To provlima einai oti fovounte na rotisoun ton lao, giati o laos exei entelos diaforetiki apopsi apo tous politikous. 6. Emeis oi ellines tou eksoterikou kanoume megalo agona gia to onoma kathe mera. Kanenas den ipostirizi tin Ellada. To provlima eiani oti opis fonazi perisotero kai kanei propaganta, telika aftos kedizi. 7. I Elliniki diplomatia einai gia KLAMATA. Tha mas fane tin Ellada, kai emeis tha koimomaste.
Αργυρώ Κουκουλά
10/10/2008 21:59
Δημοκρατία τών Σκοπίων και τελειώσαμε! Βέτο σέ όποιον διεθνή οργανισμό πάνε να μπούνε και ΚΥΡΙΩΣ όσα περισσότερα φάσκελα μπορούμε αντί για ψήφους να δώσουμε στούς αγράμματους, ανιστόριτους και παντελώς ανίκανους πολιτκούς τύπου Ντόρας και τα ρέστα , που πήγαν /πάνε να το χειριστούνε. Μας ευνοεί άλλωστε κι η οικονομική συγκυρία: οταν θα έχει καταρεύσει το τραπεζικό σύστημα , πλούσιος θα είναι μόνο όποιος έχει συμβολικό κεφάλαιο αποδείξιμο δηλ ιστορική ταυτότητα.! Η κ. Ντόρα εκτός από λεφτά κι αέρα πατέρα δεν ξέρει γρι από ''''συμβολικό κεφάλαιο''''.
Νικόλας
10/10/2008 21:53
Μα πραγματικά η Ντόρα και ο Κωστάκης βλέπουν θετικά την πρόταση Νίμιτς. Δηλαδή τρελαθήκαμε τελείως. Δεν δεσμεύονται για τίποτα και από κανέναν οι σκοπιανοί. Για όνομα του θεού...
γιωργος
10/10/2008 19:47
δεν πρεπει ποτε να συμφωνησουμε. Διοτι οταν αυριο μεθαυριο θα αλλαξουν οι συνθηκες δεν θα μπορουμε να αλλαξουμε τιποτε. Θα εχει παγιωθει στην παγκοσμια κοινη γνωμη η ονομασια μακεδονια και εμεις απλα θα κοιταμε σαν χανοι. Ας αφησουμε το χρονο να δουλεψει. Εμεις απο την καθυστερηση δεν χανουμε τιποτε. Αυτοι θα ειναι με το προβλημα αγκαλια. Εχουμε απο οτι φαινεται μεγαλες γεωπολιτικες αλλαγες. Η παρουσα συγκηρια δεν ευνοει συμφωνια. Ας περιμενουμε και οταν υπαρξει καταλληλος καιρος το ξαναβλεπουμε το θεμα. Μεχρι τοτε δεν χαθηκε ο κοσμος να ξοδεψουμε μερικα λεφτα για τα πηγαινε ελα. Να μεινουμε σε επιδερμικες διαπραγματευσεις και οταν το θεμα θα ειναι ωριμο και καταλληλο για μια λυση συμφερουσα ας το περπατησουμε. Εχουν το προβλημα. Ειναι θνησιγενης κατασταση και θα δουνε οτι ολα αυτα δεν ειναι για καλο τους.
γιωργος
10/10/2008 19:39
αυτος ο λαος εχει αποφασισει εδω και καιρο να μην διεκδικισει την επιβιωση του. Αυτοκτονικη διαθεση μπορει να χαρακτηριστει το γεγονος οτι δινουμε το ονομα μακεδονια. Το χειροτερο ειναι οτι αυτοι οι ανθρωποι θ αισχυριζονται και με τη βουλα οτι μιλανε μακεδονικη γλωσσα. Αρα μπαινουμε στο μεδουλι της υποθεσης. Διοτι αν μιλανε μακεδονικη γλωσσα τοτε οι αρχαοι μακεδονες μιλουσαν και αυτοι τα περιεργα μακεδονικα τους και αρα εχουμε συναινεσει στην πλαστογραφηση της ιστοριας μας. Επισημα λοιπον αρνουμαστε τα καποια ψιγματα αυτοεκτιμησης που εχουν απομεινει. Δυστηχως τετοιοι ειμαστε. Δεν εχουμε διαθεση να πολεμησουμε για τιποτε. Νομοτελιακα θα χασουμε τα παντα.
PT
10/10/2008 19:24
Paidia diaviw Amerikh kai opws oloi gnwrizetai uparxoun xiliades blogs kai sunaipws xiliades sxolia. Den exw dei pote tetoio komplex apo anagnwstes me ta fonts pou xrhsimopoioun oi sxoliastes h orthografia klp. Auto to vlepw monon me tous Ellhnes. Epomenws duo einai ta pragmata, h autoi oi Ellhnes einai fenomena ( den yparxei tetoia periptwsh) , h se afandasto vathmo kompelxikoi. O kathenas ekfrazei thn apopsh tou, pou prepei panta na einai sevasth se public forums, ean theloumai na leme oti eimaste aneptugmenh xwra. Ean oloi oi episthmones, pou statistika den ta pane polu kalla me thn orthografia & grammatikh, akougan auta ta komplexika atoma o kosmos tha htan akoma eth fwtos pisw. Nomizw auth h mikrh omada komplexikwn na sovareytei , kai ean den exoun kati pio kallo na prosferoyn sta themata, as paroun to lexikon tous kai as pan ston kampine ( h me ganti h me vibrator) wste mesa sth nirvana tous na aposththisoun merikes akoma lexeis. Giati gia pappagalakia mhlame.
John
10/10/2008 19:05
It is funny that, we the Ellines, take offense when others want to use the name Macedonia. However, when soccer teams from Macedonia play in Athens, they call us Boulgaroi! By that logic, isn''t Macedonia Bulgarian? or should the Bulgarians take offense that someone is using their name to describe another country? I think there are bigger problems to solve than bicker about a name. The education system is a joke, strikes everywhere, a huge underground market, the problem with Olympics Airways and on and on.
Antonis
10/10/2008 18:47
Otan dexesai san xora adiapragmateuta ethnika zitimata na ta kanonizei o kathe Nimits tote exeis provlima. Otan dexomaste san polites na exoume tetious kseftiles politikous, tote exoume provlima. Mia sovari xora pou tha eixe politikous me arx...ia tha lege se auta ta zoa voreia apo emas: Thelete na legeste Makedones? Iperoxa, aurio proi proi o stratos mas tha sas paradosei ta nea sas ellinika diavatiria. Se otidipote antitheto eisvaloume. Toso apla. Kai kanenas (Ameriki, EU) den prokeitai na kanei tipota pistepste me.
Μάνια
10/10/2008 18:46
Κατα τη γνώμη μου, αν κάποιος θέλει να κτυπήσει μια χώρα επικεντρώνεται στη γλώσσα, την εθνικότητα και το νόμισμα.. Πιστεύω οτι αυτά εχουν ξεκινήσει εδώ και χρόνια.. Ήδη δώσαμε τον ΄τελευταίο ασπασμό΄ στην δραχμούλα μας καιρόοο πριν. Η γλώσσα μας εχει αντικατασταθεί σε μεγάλο μέρος με αγγλικά ( Θα συμφωνίσω απόλυτα με τον Μανώλη - Ηράκλειο). Οσο για την Εθνικότητα ολοι ξαφνικά διεκδικούν ονόμα, ιστορία κλπ.. Οι αλβανοί έγιναν απο το πουθενά ΟΛΟΙ Βορειοηπειρώτες, οι Σκοπιανοί Μακεδώνες ΕΛΕΟΣ!!! Ας μάθουμε επιτέλους στα παιδιά μας ιστορία και ας καλλιεργήσουμε τις αξίες περισσότερο μεσα τους (οχι βεβαια σε σημείο ρατσισμού) Να σταματίσουν να βλέπουν τις Εθνικές μας Εορτές σαν ευκαιρία αποχής απο το σχολείο και να νιώσουν το βαθύτερο νόημα αυτών. ''Παω μπροστά'' δεν σημαίνει υοθετώ ξένες συνήθειες.. Ας κρατήσουμε τη γλώσσα και την κουλτούρα μας πολύ ψηλά
ΕΝΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
10/10/2008 18:19
ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΟΥ ΤΟ ΛΕΩ ΑΛΛΑ ΕΝΑ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΕΙ ΜΟΝΑΧΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΓΕΙΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ, ΟΟΟΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ 34 ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΚΛΕΦΤΕΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΣΑΤΣΟΙ ΚΤΛ(ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ Ο ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΔΩΣΕ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟ 1974...) ΠΟΥΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΑ ΜΕΜΕΤΙΑ ΓΙΑ ΧΑΡΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΑΜΩΓΙΟΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΑΝΕ.. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΤΟ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ ΚΤΛ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΧΑΝ ΔΙΚΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΕΙΧΑΝ ΜΠΕΙ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ ΕΝΩ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΚΑΝΕΝΑΣ... ΧΕΧΕ ΤΗΝ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΛΑ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΒΛΕΠΕΤΕ. ΤΙ ΠΑΡΑΠΟΝΙΕΣΤΕ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ? ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΒΑΛΑΤΕ ΤΑ ΧΕΡΑΚΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΒΓΑΛΑΤΕ ΤΑ ΜΑΤΑΚΙΑ ΣΑΣ. ΑΛΛΑ ΟΤΑΝ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΛΑΜΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΔΩ ΤΙ ΘΑ ΛΕΤΕ ΜΕΤΑ(ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΧΡΙ ΕΚΕΙ...)
Charisios
10/10/2008 18:16
H protash einai poly poly kalh kai ajizei na syzhththei. To problhma einai mono me to oro "makedonikos". Kai NAI to MAKEDONIA MONO TOY DEN THA XRHSIMOPOIEITAI APO KRATOS OS ONOMA. Ayto einai kati poy emeis theloyme. To eyros xrhshs einai to maximum poy mporei na epteyxthei. An o X onomazetai "Giorgos" kai oloi ton lene etsi mporei sto spiti toy na legetai kai "Tasoyla". De mas peftei logos. Oyte mas peftei logos an o kollhtos toy ton leei ki aytos "Tasoyla". To kyriotero einai oti opoy exei shmasia, to onoma tha einai "Giorgos". Me th sxizofreneia toy kathenos den mporeis na ta baleis. Pantos kala kanoyme kai fonazoyme mpas kai mas katsei kati akoma kalytero. Opos kai na exei ayth h protash einai kalh me liges tropopeihseis
ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
10/10/2008 17:53
ΑΓΑΠΗΤΕ ΙΑΣΟΝΑ ΣΠΗΛΙΩΤΗ,ΑΠ'' ΟΛΑ ΤΑ ΒΑΣΑΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ '' ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ '',ΕΣΕΝΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΠΕΙΡΑΞΑΝ...ΜΗ ΓΙΝΕΣΑΙ Π Ε Ζ Ο Σ...ΑΛΛΩΣΤΕ ΕΤΣΙ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ ΛΑΘΗ ΣΑΝ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ,ΠΟΥ ΤΟΝΙΣΕΣ ΤΟ ''ΑΛΦΑ ''ΣΤΗ ΛΕΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΜΑΣ ''ΠΗΓΕΣ'' ΜΑΛΛΟΝ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΡΙΑ...
Ioannis K.
10/10/2008 17:51
Pros tin epithesi tis Marias!! An to gegonos tou oti grafoume orismenoi me Latinikous haraktires epeidi menoume sto exoteriko kai diathetoume mono xeno leitourgiko Windows kai etsi den emfanizontai oi ellinikoi haraktires, para mono kinezika stoiheia, einai deigma tis ellinikotitas mas............tote lypamai gia to periorismeni ikanotita krisis sou kai, logo toutou lypamai pou tolmas kai ekfrazesai se toso simantika ethnika themata me tetoio periorismeno dianoitiko dynamiko!
BILL
10/10/2008 17:26
Πόσες ακόμα χαμένες πατρίδες πόσο ακόμη θα σκύβουμε το κεφάλι?!
Τι λέτε μωρέ Έλληνες?
Δηλ. αν απαγορεύεται σύμφωνα με το Νο < 6.Το Μακεδονία μόνο του δεν θα χρησιμοποιείται από κανένα κράτος ως επίσημο όνομα.> εμείς εδώ από την Μακεδονία πως θα ονομάζουμε τη Μακεδονία ? Νότια Σκόπια ?

Καλά πλάκα με κάνεις????!!!!
xrhstos
10/10/2008 17:13
ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ, ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ (ΝΙΜΙΤΣ)ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ?
ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΛΥΘΕΙ ΠΡΟ ΜΗΝΩΝ?

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΘΑ ΕΚΑΝΕ, ΤΟΣΟ ΑΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ !!!!!!
Άλέξης Παπαθόδωρος
10/10/2008 17:05
Να γίνουν αποδεκτές οι θέσεις μας. Αρκετές υποχωρήσεις έχουν γίνει από την πλευρά μας.Κάτω μόνο από αυτές τις προϋποθέσεις να τους αναγνωρίσουμε.Αλλιώς ας μην τους αναγνωρίσουμε ποτέ και ας μην μπουν ποτέ στην Ε.Ε και το Νάτο.έστω γιια μιά φορά ας έκμεταλλευτούμε σωστά το ότι έχουμε περισσότερα πλεονεκτήματα.( Αυτοί θέλουν να γίνουν μέλη στην Ε.Ε και το Νάτο.) δηλ οι Τούρκοι που έχουν καταλάβει την μισή Κύπρο τους έκανε κανείς τίποτα?.Μία ονομασία ίδια για όλους και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
Marina
10/10/2008 17:01
Eimai ellinida tou eksoterikou. Afta pou akou na ginonte gia to onamo, me kanoun kai anatrixiazo. To onoma Makedonia den prepi me tipota na simperilambane stin omomasia tis Vardaska. Ean pragmati exoume tis istorikes apodiksis "oti i makedonia eimai Elliniki" tote den katalaveno gia pio logo sizitame me tous Vardskanous gia ton oro Makedonia. Ti fovomaste? Na poume tin alithia? Ellines vgite stous dromous, kante silaritiria, kai zitiste dimopsifisma gia to onoma.
christofo
10/10/2008 16:30
ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ.........ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΒΙΖΑ ΣΤΟΥΣ....ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ????? ΑΛΛΑ ΠΟΙΟΣ ......ΤΟΛΜΑ ΕΕΕ???
Giorgos Mitsios
10/10/2008 16:24
Yia sas Patriwtes Ellines KAI Ellinides,
Synxoriste mou pou grafw me Latinikous xaraktires eimai Ellinas tou Exoterikou kai ton Computer mou den dinei tin dinatotita na grapso sta ELLINIKA.
LOIPON H EXWTERIKH POLITIKH TOU RAGIADISMOU APO TOUS POLITIKOUS MAS KALA KRATEI. OPWS PANE 8A ALLAXOUME EMEIS TO ONOMA MAS SE NEA ELLADA H "NEW GREECE " AKOMA KALUTERA.
AFOU ANATREKSOUME STIN SYNXRONI ISTORIA MAS BLEPOUME TIN IDIA SKINO8ESIA TO IDIO SENARIO ME ALLOUS MONO H80POIOUS.
XERIZWMOS APO TON PONTO-MIKRA ASIA -KATASTROFH SMYRNHS -APWLESH BOREIOU HPEIROU -SEPTEMBRIANA STHN POLH, KATOXH THS KYPROU , IMIA , ONOMASIA SKOPIWN (MAKEDONIKO) . ENAS PERIFANOS ELLHNIKOS LAOS POU ANTISTEKETAI SE AUTOKRATORIES PERSWN O8WMANWN -NAZI -FASISTWN ITALWN KAI DEN MPOREI DYSTYXWS NA ANTISTA8EI STHN POLITIKH LAILAPA TWN ''ELLHNWN'' POLITIKWN POU EKASTOTE apofasizoun erimin GIA TO MELLON TOU TOPOU MAS.
EIMAI TOSO AGANAKTISMENOS POU ANAROTIEMAI POU 8A KATALIKSOUME KAI TI 8A LEME SE LIGA XRONIA STA PAIDIA MAS. EXOUME FTASEI STO XEILOS TOU GREMOU.
MHTROS TE KAI PATRO TE KAI TWN ALLWN PROGONWN APANTWN TIMIWTERO ESTI H PATRIS. PLATWN.
EIMAI AN8RWPOS DHMOKRATIKOS KAI POTE TWN AKRWN ALLA KAPOTE PREI NA BLEPOUME KAI TO MELLON THS MANNAS ELLADAS.

ΜΑριος
10/10/2008 16:24
Ενα πραγμα εχουν ξεχασει οι πολιτικοι μας :

1) Στην περιοχη που ζουμε υπαρχει υπαρχει φαντισμος (Σκοπια και τουρκια)
και προπάντων
2) δεν γνωριζουν ιστορια και πλεουν σε οτι τους λενε οι αλλοι

ΟΧΙ στην συνθετη ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗΗΗ :

ΑΝ την δεχτουμε την διπλη ονομασια να ξερετε οι προκλησεις θα συνεχιστουνε για παντα
και θα γυρναμε παλι στα ιδια !!!!

δεν θα λεμε γιαννης θα λεμε Γιαννακης !!!

ΟΧΙ
στην αλαζονια του ψευτοκρατους

ΟΧΙ
σε αυτους που απο αιωνες θελουν ελληνικα εδαφη
Σλαβοι και τουρκοι

Η Αρχαια μακεδονια
εχει ελληνικη ιστορια και ταυτοτητα
ΟΙ ελληνες του τοτε καναν αυτα που κανανε
γιατι η γλωσσα , τα ηθη και τα εθιμα τους βοηθησαν να κανουν
ΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ
εμεις συνεχιζουμε την γλωσσα και τα εθιμα των τοτε μεσα στον χριστιανισμο καθως και σε αλλους τομεις της ζωης μας !!!
ΩΣ ενας αλλος κρικος χρονικος με το παρελθον
ΔΕΝ πουλιεται
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
σε σλαβους και τουρκους

καθε αλλη παραλλαγη διαστρεβλωνει την ιστορια της και
κανει και εμας συμμετοχους !!!!

Μεχρι ποτε θα ειμαστε τα καλα παιδια με τους γειτονες μας ;

ΝΑΙ
ΝΑ ΠΑΝΕ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΣΥΖΗΤΑΝΕ ΓΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΑΣ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΕΙ ΜΕΤΑΞΕΤΑΣΤΕΟΥΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΑΞΗ !!!


Οπως λεει και ο ΜΙκης θεοδωρακης ειμαστε αναδελφο εθνος
δεν προκειται να καταλαβουν ποτε τις θεσεις μας
και ουτε ποτε θα υποστηριξουν την αληθεια
( κοροιδα τους εχετε να την υποστηριξουν )
( δεν θελουν , δεν τους συμφερει!! )
ΑΓΝΟΗΣΤΕ ΤΟΥΣ και αφηστε στην μοναξια τους
οσο δινεις σημασια τοσο θα βγαινουν εξω να καινε ελληνικες σημαιες και να βαζουν τον αγκυλωτο σταυρο στον σταυρο της ελληνικης σημαιας
ρε μπας δεν ειναι χριστιανοι ?????????
Νίκος
10/10/2008 16:19
Να παγώσουν οι διαπραγατεύσεις μέχρι τις εκλογές στην Αμερική, ... μετά υπάρχει περοσσότερο χρόνος.
Ιάσων Σπηλιώτης
10/10/2008 16:00Γιατί ορισμένοι επιμένουν να γράφουν με κεφάλαια ενώ ξέρουν ότι δεν τα διαβάζει κανένας;

διονυσης
10/10/2008 15:42
εφοσον θα χρησιμοποιουν αποκλειστικα και μονο το Βορεια Μακεδονια σε ολες τις χρησεις στο εξωτερικο, δεν μας αφορα τι θα κανουν μεταξυ τους στο εσωτερικο.ειναι αυτονοητο οτι ιθαγενεια και υπηκοοτητα θα ειναι βορειομακεδονικη. στα διαβατηρια μονο το Βορεια Μακεδονια.
jannis Germania
10/10/2008 15:20
Ston Manolio apo to Iraklio:
ma ti efkola echis lisi to provlima!!!
Diladi oi ellines ftene pou grafoun anorthografa gia to sitima tis FYRON.
Na ise siguros pos oi monoi pou den ftene ine aftoi oi ellines ke idika to exoterikou, oi opiou klene gia to katantima tis Megalismas Elladas din opia katantisan oi archilistarchoi se Banania!!!
Κουγιουμτζόγλου Δημήτριος
10/10/2008 14:33
Η Ελλάδα οφείλει να επιμείνει σε τέσσερα σημεία: α) Η ονομασία "Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας" να καταστεί το ΜΟΝΑΔΙΚΟ όνομα των Σκοπίων, εντός και εκτός των συνόρων τους, και όχι οι Σκοπιανοί να έχουν το δικαίωμα διατήρησης της συνταγματικής τους ονομασίας"Δημοκρατία της Μακεδονίας" στο εσωτερικό της χώρας τους β) ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΩΡΕΣ, χωρίς καμία εξαίρεση, υποχρεωτικά να αναγνωρίσουν τα Σκόπια ως "Βορεια Μακεδονία", ακόμα κι αυτές οι 123 που τα έχουν αναγνωρίσει ως τώρα ως "Δημοκρατία της Μακεδονίας? γ) η υπηκοότητα των σκοπιανών πολιτών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, ΕΝΤΟΣ ΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ να αναγράφεται ως"πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας" και όχι ως "μακεδονική". Το ίδιο και για τη γλώσσα: "βορειομακεδονική. δ) Να υπάρξει αυστηρή, ασφυκτική επιτήρηση και παντελής κατάργηση της επαίσχυντης σκοπιανής προπαγάνδας έναντι της ελληνικής ιστορίας της ιστορικής Μακεδονίας, -αρχαίας, μεσαιωνικής, σύγχρονης - κυρίως στο απαράδεκτο εκπαιδευτικό τους σύστημα και στο διαδίκτυο. Κάθε ανοησία του τύπου "οι αρχαίοι Μακεδόνες δεν ήταν Έλληνες" θα πρέπει να πάψει να εκστομίζεται από τους γείτονες. Παράλληλα, να σταματήσει ο αλυτρωτισμός βάσει της υποτιθέμενης, ανύπαρκτης "μακεδονικής" μειονότητας. Τα παραπάνω μπορούν άμεσα να διεκδικηθούν από τη χώρα μας βάσει της παραγράφου 11 του σχεδίου Νίμιτς.
Αν λοιπόν όλοι οι παραπάνω όροι εκπληρωθούν, έχει καλώς. Αλλιώς επιβεβλημένη είναι η ελληνική άρνηση και περαιτέρω πίεση στα Σκόπια να αντιληφθούν τη θέση τους και να προσγειωθούν στη σύγχρονη πραγματικότητα.
Giannis M.
10/10/2008 14:29
Προς: Μανώλης Ηράκλειο 10/10/2008 13:49

Αγαπητέ Μανώλη γενικά συμφωνώ, αλλά πιο πολύ με πληγώνουν οι απίστευτες ανορθογραφίες στα ελληνικά παρά τα γκρίκλις...
Ειδικά αυτές οι καταλήξεις ενεργητικής φωνής με άλφα γιώτα...
Mαρία
10/10/2008 13:51
ΚΑΜΜΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΣΑ ΤΗΝ ΛΕΞΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. ΑΝ ΤΟ ΠΑΜΕ ΕΤΣΙ ΣΕ ΛΙΓΟ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΘΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΣΕ ΕΜΑΣ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΜΟΝΟ Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. ΟΧΙ ΡΕΕΕΕΕΕ ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΓΟΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΔΕΧΘΟΥΜΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΜΕΣΑ ΤΗ ΛΕΞΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΣΑ ΧΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΣ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣΙ
Μανώλης Ηράκλειο
10/10/2008 13:49
Προς όλους εσάς που Γράφετε σε Γκρίκλισ αντί Ελληνικά. Ο λόγος για τον οποίο οι Σκοπιανοί διεκδικούν με τόση ευκολία τη Μακεδονία είναι επειδή εμείς πρώτοι έχουμε φτύσει με πολλούς τρόπυς την Ιστορία μας με την ίδια ευκολία με την οποία εσείς φτύνετε την Ελληνική γλώσσα και το Ελληνικό Αλφάβητο. Σε καμιά δεκαριά χρόνια, θα μας υποχρεώνουν δια νόμου να γράφουμε και να μιλάμε Αγγλικά, επειδή ΕΣΕΙΣ τους ενθαρύνεται και τους βοηθάται.
Akis apo Ollandia
10/10/2008 13:39
Agapite Nikola den sumfono me tis ektimiseis sou gia mellontiko polemo metaxu Ellados-Tourkias. Episis otan anaferesai stous 2 proigoumenous polemous kaneis ena lathos giati upirxe kai tritos to 1897. Ara me ena tetoio deigma milame gia polemo kathe 33 hronia (meso oro). Sumfona me autous tous upologismous, o epomenos polemos me tin Tourkia tha eprepe na einai to 1955 kai meta to 1988. Elpizo na eheis katalavei oti se toso poluploka themata me aperioristes parametrous den mporeis na efarmozeis tin arithmitiki. Episis, statistikos, n=3 (diladi statistiko deigma 3) den einai arketo gia simperasmata.

Sumfono apoluta me tous anagnostes pou sunistoun sunesi kai upomoni, alla se orismena themata (eidika sti diplomatia kai tin exoteriki politiki) i apantisi prepei na einai grigori os keraunos! Allios, i oligoria stin apantisi mporei na dosei lathos minimata (px oti to skeftomaste i oti den uparhei sumpnoia metaxu ton politikon ktl). Tetoiou eidous sumperasmata apodunamonoun ti thesi mas giati min xehname oti i diplomatia einai san to skaki i to poker. Prospatheis na mantepseis ti ehei o antipalos sou kai poies mporei na einai oi mellontikes tou kiniseis. An ton deis oti distazei (esto kai an auto einai gia na skeftei kalutera), mporei na apokomiseis tin entuposi oti diapragmateuetai to zitima, kati pou einai aparadekto. Dustuhos i simerini kuvernisi ehei apodeihtei idiaitera kathusterimeni se auto to zitima, apantontas se prokliseis idiaitera argoporimena. Vlepe epistolo Gruefski ston Karamanli stin opoia apantise 15 meres meta. Se antithesi, i kuvernisi ton Skopion, parola ta esoterika provlimata tis, fainetai oti eihe provlepsei tis dikes mas kiniseis, afou mia mera afotou o Karamanlis esteile tin kathusterimeni apantisi tou, upirxe apantisi apo ta Skopia!

Episis sumfono oti me Obama ta pragmata den tha einai kalutera. Min xehnate oti opoios kai na einai proedros ton Inomenon Politeion, tha proothisei tin agenda ton sumferonton tou kratous. Kai efoson fainetai oti gia kapoious logous den suglinoun ta dika mas me ta dika tous sumferonta, den prokeitai na mas voithisoun.

Teleionontas tha ithela na anafertho stin agapiti Sintela Arfarah. Eho parakolouthisei tis apantiseis sou arketes fores Sintela. Den tha epimeino sto gegonos oti diakatehontai apo ena (adikaiologito) aisthima anoterotitas, ena sarkasmo kai mia adikaiologiti eparsi. Auta einai dika sou provlimata, opos kai ton anthropon tou perigurou sou pou prepei na ta anehtoun. Tha sou po omos to exis: To na eironeuesai ti Makedonia kai to mega auto politiko kai istoriko zitima einai APARADEKTO!!! Se parakalo sevasou ti hora stin opoia zeis. Eho zisei se 5 hores os tora kai pantote sevastika tis euaisthisies tous. An kapote den eimai ikanos na to kano auto, tha allaxo hora (giati sto kato-kato kanenas den me anagase na xeniteuto). Etsi loipon kai esu, sevasou tis euaisthisies tis Elladas, allios isos tha prepei na skefteis sovara to endehomeno metakomisis.

Γιάννης
10/10/2008 13:34
Δεν μου φαίνεται και παράλογο το σχέδιο, αν το δεχθούν αυτοί να το δεχθούμε κι εμείς να ησυχάζουμε μ΄ αυτό το (πραγματικά) ανύπαρκτο θέμα.
Asterios Ellas
10/10/2008 12:59
Se olous tous Ellines Politikous,
ti Pexnidi pesete kiries ke kirioi me tin Makedonia mas.
pios perni ta pio polla $$$ wrikate toulaxisto eki mia lissy, i tha waloume ke safto to zitima mesolawiti.
Rezilikia Atoma eiste.
ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.
10/10/2008 12:37
ΠΡΟΔΟΤΕΣ!!!!!!!!!
ΑΥΤΗ Η ΛΕΞΗ ΑΞΙΖΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ. ΤΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΤΑΠΟΔΕΙΚΤΟ?
ΟΤΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ?
ΤΟΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΟΛΗ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΙΝΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΦΤΑΣΕΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.
ΑΦΗΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΦΟΥΧΤΑ ΞΕΒΡΑΚΩΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΦΙΛΟΥΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΙΖΟΥΝ?

ΒΕΤΟ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΒΕΤΟ ΣΕ ΟΛΑ......
<ΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΓΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ>.
ΠΩΣ ΣΑΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΝΟΜΑ???
ΑΝΤΕ ΝΤΟΡΟΥΛΑ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ....ΑΡΚΕΤΑ ΕΚΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ....ΑΝΤΕ...........ΧΑΣΟΥ ΜΗΡΜΥΓΚΑΚΙ......
χρηστος
10/10/2008 12:37
Επειδή κάποια "αμερικανάκια" μας λένε..είσαστε υπερβολικοί και πώς κάνετε έτσι για ένα όνομα και επειδή σνυηθίζουν να βάζουν στους χάρτες τους κομμάτια της χώρας, θέλετε να θυμιθούμε τί έπραξαν οι Αμερικάνοι για μια απλή διαφήμιση της Βοτκα που έδειχνε τον χάρτη της βορείου αμερικής με τα συνορα του Μεξικού να περιλαμβάνουν την Καλιφόρνια και το μισό Τέξας;;; Εκεί δεν τους άρεσε και αναγκάστηκε η εταιρεία να ζητήσει συγνώμη και να αποσύρουν τη διαφήμιση....ενώ εμείς είμαστε υπερβολικοί...αυτά και για τα δικά μας τα εδώ "αμερικανάκια"..
Να τί έγινε στην φιλελεύθερη αμερική που μας λέει εθνικιστές και τί ζόρι τραβάμε για ένα όνομα και γράφουν στις εφημοερίδες τους ότι η Ελλάδα τα βάζει με ένα μικρό κρατος την ίδια ώρα που εκείνοι κάνουν το παρακάτω και απ την άλλη επιβάλλουν εμπάργκο εδώ και 30 και πλέον χρόνια στο μυρμήγκι της Καραϊβικής την Κούβα για πολιτικούς λόγους
Boycott Absolute Vodka over Mexico Ad on Lou Dobbs CNN Show
http://youtube.com/watch?v=0Oi7JEObPVA
Boycott Absolut Vodka at http://www.boycottabsolut.com Lou Dobbs of CNN busts out the news that Absolut Vodka was caught running ads in Mexico that appeal to prevalent sentiments among illegal aliens that the Southwest United States belongs to Mexico.
Δείτε και αυτό το λινκ για να καταλάβετε την υποκρισία όσων μας λένε "τί πράγματα είναι αυτά κτλ";;
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1728801,00.html

Meranidhs giwrgos
10/10/2008 12:35
"se akraies katastaseis,xreiazontai akraia metra" eipe kapoios kai htane polu sofos.kurioi politikooi den thewreite oti oi katastaseis autes einai akraies?10.000.000 polites to vlepoun kai eseis kleinete ta matia sas?den ntrepeste ligo pou o Ellhnikos laos sas pshfises gia ena kalutero aurio kai esu tou dinetai to xeirotero?to ligotero pou tha mporousate na kanete einai na ntrepeste xegumnwthikate mprosta olh th xwra kai exete ta moutra na vgainete kai stis thleoraseis?protaseis eidame polles luseis omws kamia.kai mallon einai tuxaio pws oles oi protaseis einai uper twn skopiwn. xupnhsteeeee epitelous epithetikh politikh mia fora oxi san kotoules sthn sfagh mia sfaliara kapoios re paidia na tous rixei na xupnhsoune mia sfaliara kai tha tou kanw agalma
Σιντέλα Άρφαραχ
10/10/2008 12:29
Νιτσα βρε παιδια απο το Μακεδονιτσα το ξαναλεω!
Asterios Ellas
10/10/2008 12:27
aftin tin Politiki pou exoume stin ellada, se ligo den tha iparxi ellada giafto ksipniste mas efagan.
Paradehome tous Skopianous me ti thrasos ke magia pan na mas fane tin ellada, ke emis skiwoume oso ke pio hamila.
Ginomaste rezili pangosmios, apo mena se kanenan ton psifo mou.
Pios kseri an o Grouevski mas agorase tin Makedonia $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
ola eine pithana safto to Mpou...........o kratos
TRONIC
10/10/2008 12:25
Μας δουλεύουν άγρια σε όλα τα επίπεδα. Από Σκοπια μέχρι .... πετρέλαιο (παρεπιπτόντως σήμερα το βαρέλι βρίσκεται στα 79,08 δολάρια).
Stilianos Pliatskas
10/10/2008 12:18
Kyrie prothypourge tis Ellados.
An thelete na xanakyvernisete mia tetraeteia an thelete i istoria na sas anaferi san megalo politiko efamilo tou papou sas kai ohi san ton poio ahristo, totes vrontofonakste stous skopoianous OHI pote den tha mas klepsete tin endoxi istoria ton Makedonon. Afto tha sas dosi ena provadisma enanti tou pasok kata tris monades! Min fovaste tipota, oli i Ellada tha einai me to meros sas kai poly laoi tha katalavoun to giati.
Oso gia tin Ntora an kani to lathos kai mas prodosi, pote den tha tis synhoresi i Ellada.
Christo
10/10/2008 12:17
Platona den xero pio ine to provlima sou me to na grafis elinika se eliniki efimerida...Prepi nahis pola koblex. Telos padon tha simfoniso kiego me ti theoria oti gia ti FYROM den prepi na dehtoume tipota me to onoma makedonia kie kirios VORIA MAKEDONIA giati argotera kapii tha piesoun gia "epanenosi" ton 2 makedonion ke i elada den thane se thesi na to apotrepsi...
Nikolas
10/10/2008 12:03
kai stin teliki afou oi Amerikanoi agapoun toso polu tous Skopianous kai noiazontai gia tin epiviosi tous giati na min onomastoun ta Skopia ...Dimokratia tou Texas pros timi tou "Bush"?Giati kaneis apo tous ilithious politikous kai diplomates mas ( eilikrina auton ton Vasilaki opote to vlepo mou fenetai olo kai pio paxus les kai sunantwntai me to Nimic kai ton Dimitrofof kai trone tou skasmou kai den kanoun tipota allo) den tolmise na pei ston Bush oti "afou re magka tous agapas toso polu as onomasete tin xora tous dimokratia tou Texas"? ..mono etsi tha evlepe o ilithios ti tha pei na epivouleuontai pragmata pou den tous anikoun...
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΡΙΓΓΑΤΟΣ
10/10/2008 11:59
Η συνταγή είναι απλή: κρατήστε τους έξω από όλους τους διεθνείς οργανισμούς. Χωρίς ΕΕ, ΝΑΤΟ κλπ, επ''αόριστο κάποια στιγμή θα αποδεχτούν το "Σλαβομακεδονία" που είναι το μόνο ανεκτό για εμάς. Και κάτι άλλο: Γιατί μας συμφέρει η ύπαρξη αυτού του κρατιδίου? Τί χειρότερο πρόβλημα από την ξεκάθαρη και θρασεία διεκδίκηση της Μακεδονίας μέσω της παραχάραξης της ιστορίας θα μας δημιουργούσε μια "μεγάλη Αλβανία" ή μία "μεγάλη Βουλγαρία"? Που μάλιστα θα δημιουργούταν με τη συγκατάθεσή μας?
Nikolas
10/10/2008 11:56
Giati paraponoumaste gia oti mas sumvainei entos kai ektos Elladas...kai fusika gia oti tha mas sumvei ta prosexh xronia me Tourkous klp ? EMEIS KAI MONO EMEIS EIMASTE YPEUTHUNOI GIA OTI EXEI GINEI K PROKEITAI NA GINEI...h adiaforia ton Ellinon gia ta themata tis xoras tous einai apisteuti...me olous autous tous PRODOTES pou mas kuvernoun (k den anaferomai mono stin parousa kuvernisi alla se olous anexseretws) ti na perimenei kaneis?H Bakogianni exei dosei gh kai udwr ( gia na min po tipota allo pou empiptei sta oria tis logokrisias) stous xreokopimenous kai xsoflimenous yankeedes prokeimenou na tin kanoun prothupourgo tis xoras sto mellon...kai emeis anti na epanastatisoume kathomaste mprosta stis tileoraseis san ilithioi kai tous akoume na mas douleuoun mesa sta moutra mas kanontas logo gia ethnikes kokkines grammes, apofasistikes politikes kai alles tetoies baroufes...exoume katantisei kratos midenikis ethnikis kuriarxias to opoio oloi oi xsupolitoi kai xsevrakotoi geitones tou sunexos tou rixnoun sfaliares...kai emeis anti na tous varesoume me variopoula opos tha ekanan oi progonoi mas ...san kaloi xristianoi gurizoume kai to allo magoulo...giati den pernoume paradeigma to Israel? ena kratos ligo megalutero apo tin peloponiso kai me pluthismo ton miso tis elladas...ti ekanan autoi oi ilithioi tupoi? PROTA EXSASFALISAN TIN ASFALEIA TIS XORAS TOUS IENANTI TON POLUARITHMON EXTHRON TOUS KAI META ANEPTUXSAN TIN OIKONOMIA TOUS KAI GENIKA TO KRATOS TOUS...eno emeis koitame pos tha kopsoumedapanes gia tis enoples dunameis h pos tha katargisoume tin thiteia kai tha anaptuxsoume tin oikonomia kai tin xora( lol) les kai oi opoies penixres dapanes gia tin asfaleia tis xoras ftaine gia to kako mas to xali ...den mou aresei na katastrofologo alla thumitheite auto...mexri to 2020 tha exoume polemo me tin Tourkia kai olous tous voreious psorolexrites geitones mas...ola ta exsoplistika programmata tis Tourkias oloklironontai to 2020...ola einai akros epithetika ( vlepe agora 50 apovatikon plwtwn gefurwn klp) kai auto ta leei ola...fantasteite mia tautoxroni kurixsi polemou apo Alvania, Skopia, Voulgaria kai Tourkia? se posa metwpa tha prepei na polemisei o dusmoiros ellinikos stratos?...kai thumitheite kai akoma duo pragmata...proton, oloi autoi exoun edafikes vlepseis stin Ellada kai deuteron apo katavolis ellinikou kratous posous megalous polemous eixame me tin Tourkia? 2-1821 kai 1922 ...koinws kathe 100 xronia..mipos o tritos den einai toso makria oso pisteuoume?auta ta oliga etsi gia na skeftoume ligo kai na provlimatistoume gia to mellon autis tis xoras...
ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
10/10/2008 11:40
Συμφωνω απολυτα με τον Κρητικο Ιχνηλατη. Αυτος ειναι ο απωτερος σκοπος τους. Αν υπαρχχει Βορεα Μακεδονικα θα υπαρχει και Νοτια. Καποια στιγμη αυτοι οι αορατοι (??!!!) κυκλοι θα πουν: Βουρ τωρα να απελευθερωσουμε και να ενωσουμε τις δυο Μακεδονιες, μια που υπαρχει και κατοχυρωμενη Μακεδονικη εθνοτητα των βορειων.
ΛΟΙΠΟΝ κυριοι της κυβερνησης. ΜΗΝ ΤΟΛΜΗΣΕΤΕ και κανετε καμιια μακακια και δεχθητε αυτο το εκτρωμα του μεγαλομακακα Νιμιτς, σας πηρε και σας σηκωσε. ΜΗΝ ΤΟΛΜΗΣΕΤΕ να ανηφορισετε κατα Μακεδονια μερια, εδω που εμεις φυλαμε Θερμοπυλες, μαυρο φιδι που σας εφαγε. Γιαουρτια. Γιατι μονο ετσι καταλαβαινετε. Και συ κυριε Πρωθυπουργε.....Σερραιε προσεχε. Προσεχε πολυ.

Μας τα πηρατε ολα .Μη μας κλεψετε την ιστορια και την περηφανια μας.
Platonas Kapranos
10/10/2008 11:35
To our Greek negotiators and the Greek government:
What the Greek side needs right now is a calm clear stance and the highest calibre bargaining and negotiation skills.
What we do not need is to be pressurised to act on other''s time table constraints.
''Act in Haste, repent at Leisure''.
Let the Skopians feel the heat for a while.
God speed.
Nameless
10/10/2008 11:16
Όσοι ελπίζουν κάτι καλύτερο με τον Obama για τα ΣΚΟΠΙΑ είναι ΒΑΘΙΑ ΝΥΧΤΩΜΕΝΟΙ. Αντί να κυκλοφορούν με το βιβλίο Ιστορίας στο χέρι προσπαθώντας να αποδείξουν ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΔΙΚΙΑ της ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΑΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ας προσπαθήσουν να καταλάβουν τι παίζεται κάτω από το τραπέζι. Επίσης αντί να μυξοκλαίνε και να οδύρονται σαν ΚΑΚΟΜΑΘΗΜΕΝΑ ας γίνουν περισσότερο ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥΣ. ΄Ενας από τους κύριους χρηματοδότες του Obama είναι ο γνωστός "ΦΙΛΕΛΛΗΝ" ΣΟΡΟΣ, εμπνευστής του μίζερου ψευτοκρατιδίου όταν έκανε βόλτες με τον ΓΚΛΙΓΚΟΡΩΦ. Το 30% του ψευτοκρατιδίου είναι ΑΛΒΑΝΟΙ που ονειρεύονται ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ (προφανώς! -προσοχή ΓΙΑ ΤΣΑΜΟΥΡΙΕΣ ΕΔΩ). Κάποιοι ίσως θυμούνται γεγονότα σε ΤΕΤΟΒΟ. Υπάρχει εσωτερική ΚΟΝΤΡΑ μεταξύ ΓΚΡΟΥΕΦΣΚΙ-ΤΣΕΡΒΕΝΚΟΦΣΚΙ. Δηλ. μιλάμε για ένα ψευτοκρατίδιο μεταξύ ΦΘΟΡΑΣ-ΑΦΘΑΡΣΙΑΣ. Με αυτή την κατάσταση ΕΜΕΙΣ ΣΕ ΕΝΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ (φυσικά με τον Αμερικάνο πράκτορα στο Εξωτερικών). Το καλύτερο που έχει να κάνει η ΞΕΠΟΥΛΗΜΕΝΗ στη ΡΑΙΣ Ντορούλα είναι να επιμείνει στην ΜΙΑ (!!!) ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΟΛΩΝ. Έτσι όπως ήρθαν ΣΚΑΤΑ τα πράματα, που ΔΙΑΙΩΝΙΣΕ ο ΚΑΦΡΟΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΑΣ ΜΙΖΟ-ΤΑΚΗΣ μπαμπάκας της ρίχνοντας ΠΡΩΤΟΣ (!!!) το 1992 (γι'' αυτούς που ξεχνούν) τη "φοβερή" ΙΔΕΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ, το θέμα πρέπει να κλείσει με τις ελάχιστες απώλειες. Η ΕΛΛΑΔΑ έχει ΠΟΛΛΑ ΜΕΤΩΠΑ. Ας προσπαθήσει να αναζητήσει ΦΙΛΟΥΣ με τα νέα δεδομένα (οι παλιοί της ρίχναν σφαλιάρες 40 και βάλε χρόνια τώρα). Σαρκοζύ-Μεντβέντεφ συμφώνησαν για ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στην Ευρώπη, δηλ. με άλλα λόγια τα αμερικανάκια (μπροστά στην οικονομική ΚΑΘΟΔΟ τους στον Άδη) ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ!
ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
10/10/2008 10:48
ΣΥΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΩΜΕΓΑ ΣΤΟ '' ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ ''...ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΟΥ ΝΑ ΓΡΑΨΩ ''ΜΑΚΕΔΩΝ ''.Η,ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ,ΧΑΡΙΤΟΛΟΓΩΝΤΑΣ,...ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ ΠΙΟ Π Α Χ Υ.
OVIDIOS
10/10/2008 10:35
GIA NA DOYME TI THA APOFASISEI .... O KATALILOTEROS.... KAI I mellontika ypospifia kataliloteri me to neo sxedio........
den katalavaino tin viasini tis na teleioosei to thema prin tis amerikanikes ekloges.....
LED
10/10/2008 10:30
Den katalaveno gitati na tous anagnorisoume san Makedones. To kako exei gini oi pio poles xores tous anagnorisan. Tora astous exo apo to magazi pou legete NATO - EE kai na blepoun ti orea that itan na boun kai afti mesa. Tous pinasmous tha afisoume na mas kanoun koumanto?
ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
10/10/2008 10:24
ΔΗΛΑΔΗ,ΚΥΡΙΕ ΝΙΜΙΤΣ,ΕΓΩ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΑ ΕΙΜΑΙ Ο ΝΟΤΙΟΣ ΜΑΚΕΔΩΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΦΡΟΣ ΣΛΑΒΟΣ ΠΟΥ ΔΙΔΑΧΤΗΚΕ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ,ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΟΡΕΙΟΣ ΜΑΚΕΔΩΝΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΝ ΕΧΩ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΜΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ...Δ Ε Θ Α Μ Α Σ Τ Ε Κ Α Λ Α... ΚΙ ΟΧΙ ΤΙΠΟΤΑ...ΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΧΑΛΒΑ,ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΜΕΓΑΛΩΣΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ....ΔΩΡΙΖΑΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ,ΟΤΑΝ ΠΙΑΝΑΜΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΑΝΩΝ,ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ,ΣΤΗ ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΖΗΤΙΑΝΕΥΑΝ,ΠΩΣ ΘΑ ΤΟΝ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΠΛΕΟΝ...ΝΟΤΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΧΑΛΒΑ...
Δημήτρης Ν.
10/10/2008 10:21
Μια ζωή οι Αμερικανοί τα ίδια και τα ίδια....Ας περιμένουμε τις εκλογές μπας και έρθει ο Ομπάμα και πάνε καλύτερα τα πράγματα γιατί τώρα με Ραις και Μπους μην περιμένετε τίποτα καλό....
νικος
10/10/2008 10:07
Ρε Καρδάμη ήμαρτον...μιλάς για το CDRSEE;; Αυτό έχει δημιουργηθεί εδώ και χρόνια και ζαμάνια. Τον ρόλο του που είχε να παίξει σε σχέση με το βιβλίο ιστορίας της Ρεπούση και σε σχέση με το τετράτομο εναλλακτικό εγχειρίδιο της κας Χριστίνας Κουλούρη που απευθύνεται σε δασκάλους παρόλη την πολιτική ΕΚΔΟΤΙΚΗ αλλά και δημοσιογραφική υποστήριξη κατέληξαν σε παταγώδη αποτυχία.
Καλό είναι πάντως να χουμε τα μάτια μας ανοιχτά γιατί αυτή η μπαμπεσιά τους δεν πέρασε, βουλευτες δεν εκλέχτηκαν, εκδοτικά συγκροτήματα και δημοσιογράφοι εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα πάνω σε αυτη την ιστορία και το κύρος τους αμαυρώθηκε παίζοντας πολιτικά παιχνίδια. Γιατί η αλλαγή της ιστορίας είναι πολιτική αποφαση.
Τώρα στα του σκοπιανού..ας χτυπάνε τον πισινό τους κάτω στον αιώνα τον άπαντα. Εθνος "μακεδονικό" με "μακεδονική γλώσσα" η Ελλάδα δεν πρόκειται και δεν πρέπει να αναγνωρίσει ποτέ γιατί εκ των πραγμάτων θα δημιουργηθούν στο μέλλον πολύ σοβαρά προβλήματα.
Μολονότι η πρόταση της ονομασίας καλύπτει τον γεωγραφικό προσδιορισμο εν τουτοις δεν είναι erga omnes όπως είχε θέσει την κόκκινη γραμμή η κυβέρνηση. Μία δλδ ονομασία για όλες τις χρήσεις.
Για να μην κοροϊδευόμαστε λοιπόν. Η σύσταση προς τις τρίτες χώρες είναι ουσιαστικά διπλή ονομασία. Όλως τυχαίως ότι ήθελαν και οι αμερικανοί. Έχει κανείς την ψευδαίσθηση ότι οι χώρες που έχουν ήδη αναγνωρίσει τα Σκόπια ως Μακεδονία θα μπουν στον κόπο να το αλλάξουν;; Να θυμίσω ότι και για το ΦΥΡΟΜ σύσταση υπήρχε που πολλοί την έγραψαν στα απ αυτά τους μαζί με φίλους και ετέρους. όχι μια και δύο 120 χώρες ενώ υπάρχει σύσταση για ΦΥΡΟΜ την αποκαλούν πια Μακεδονία.
Το ωραίο στην πρόταση λοιπόν είναι ότι πάμε για "Βόρεια Μακεδονία" με διπλή ονομασία με σύσταση για όποιους και όσους θέλουν να την αποκαλούν έτσι και επιπλέον θα μας απαγορεύεται να απαιτούμε να την αποκαλούν "Βόρεια Μακεδονία". Για την ώρα σε σχέση με το ΦΥΡΟΜ δε μας απαγορεύεται κάτι τετοιο και ηδη έχει κάνει χρήση πάμπολες φορές αυτού του δικαιώματος. Τώρα μπορούμε να φωνάζουμε. Με το που το δεχτούμε πάπαλα.
Δηλαδή για να γίνω κατανοητός, Δεν υπάρχει κανενός είδους δέσμευση και υποχρεώση σε κανέναν να αποδεχθεί την συμφωνία στον ΟΗΕ απ την άλλη για μας όμως δεσμευόμαστε ρητώς να μην βάλουμε εμπόδια σε ΝΑΤΟ ΕΕ και να μην ασκουμε επιρροή σε τρίτους για να τους αποκαλούν "Βόρεια Μακεδονία"
Ή οι διαπραγματευτές μας είναι για πίτσες και για τα μπάζα και τσάμπα τους πληρώνουμε ή το χουν κλείσει το θέμα για το μέλλον κάτω απ το τραπέζι όταν "ωριμάσουν" εδώ τα πράγματα.
Παίρνουμε δλδ ΣΥΣΤΑΣΗ και δίνουμε ΔΕΣΜΕΥΣΗ..Τόσο κορόϊδα δηλαδή.
Για το εύρος της χρήσης που λέγαμε πριν. Μιλάμε για διαβατήρια διπλής ονομασίας ΚΑΘΑΡΑ. Και Μακεδονία νέτα σκέτα και ούτε Βορειομακεδόνας.
Και κατα τα άλλα βλέπουμε χαμόγελα και επιφυλακτικότητα απ την ΥΠΕΞ και τον κο Κουμουτσάκο. Ωραία πρόταση, ικανοποιητική με λίγες βελτιώσεις και προσθήκες θα μαστε μια χαρά. Βρε ουστ...Μακάρι οι Σκοπιανοί να την απορρίψουν γιατί τους έχω ικανούς τους δικούς μας να την κάνουν την λαλακία.
Μας χαρίζουν το "βόρεια" οι άλλοι παίρνουν το "Μακεδονία" όπως επίσης εθνότητα και γλώσσα σύμφωνα με το σχέδιο Νίμιτς..μας δίνουν το ξεροκόμματο και παίρνουν το φιλέτο..μήπως κάποιοι ξεχνούν ότι υπάρχει και το όπλο του βέτο στη μέση;;; ούτε με τους Αμερικάνους να διαπραγματευόμασταν απευθείας κι όχι με διαμεσολαβητή του ΟΗΕ..αλλά τί να λέμε τώρα;; Ψιλά γράμματα...

Εδώ η παλιά σύσταση
http://img384.imageshack.us/img384/2287/resmu7.png
ΔΗΜΗΤΡHΣ ΚΑΛΛIΓKAPHΣ
10/10/2008 09:57
AΠΛH ΛOΓIKH: , EINAI ΠOTE ΔYNATON, OΣA XPONIA KAI NA ΠEPAΣOYN, NA ONOMAΣEI KANEIΣ TOYΣ TOYPKOYΣ ΠOY ΓENNHΘHKAN KAI ZOYN ΣTHN IΣTOPIKH-ΓEΩΓPAΦIKH ΠEPIOXH THΣ IΩNIAΣ "IΩNEΣ"? ΠΩΣ ΛOIPON MΠOPEI ΠOTE OI ΣΛABOI KAI AΛBANOI ΠOY ΓENNHΘHKAN KAI ZOYN ΣE ENA MIKPO MEPOΣ MAΛIΣTA THΣ IΣTOPIKHΣ-ΓEΩΓPAΦIKHΣ ΠEPIOXHΣ THΣ MAKEΔONIAΣ NA ΛEΓONTAI "MAKEΔONEΣ"? ΠOΣA ΔIΠΛΩMATA AΠO XAPBAPNT KAI KAIMΠPITZ XPEIAZONTAI ΓIA NA TO KATAΛABEI KANEIΣ AYTO?
κομνηνος
10/10/2008 09:37
οταν δεν εμπνεεις φοβο στρατιωτικα κ διπλωματικα στους γειτονες κ ανησυχια στους δυνατους τοτε εισαι μη υπολογισιμη δυναμη κ δεχεσαι ταπεινωσεις κ σχεδια τυπου νιμιτς,αναν!
Nameless
10/10/2008 09:31
...συλλαλητήρια με τύπους Ψωμιάδη και ΠΑΠΑΔΑΡΙΟ στυλ ΑΝΘΙΜΟΥ Θεσσαλονίκης που λένε για "τανκς μέχρι το Μοναστήρι". Τα τανκς μόλις περάσουν τα σύνορα θα φάνε 500 ρουκέτες στο κεφάλι από τα AH-64 Apache του Camp Bondsteel, toy 2ου μεγαλύτερου στρατοπέδου Ευρώπης. Όλες οι ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ φτιάχτηκαν από τέτοιους ΜΑΚΑΚΟΑΣΧΕΤΟΥΣ, ΔΗΘΕΝ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ, που καθοδηγούν ΑΜΟΡΦΩΤΑ, ΘΕΟΦΟΒΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΒΑΤΑ...
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΥΧΝΗΛΑΤΗΣ
10/10/2008 09:05
ΤΟΥΣ ΒΟΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΑΣ ΚΥΡΙΕ ΝΙΜΙΤΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΑΛΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΒΓΗΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΛΕΤΕ ΓΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΒΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΤΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΑΣ ΜΑΘΑΜΕ ΠΛΕΟΝ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Βόρειος Σχολιαστής
10/10/2008 09:03
Ας προσέχαμε... Όταν το 1992 μας δίνανε την πίτα, εμείς τρέχαμε στα συλλαλητήρια με το παπαδαριό. Τώρα μας κακοφαίνεται και θέλουμε αποκλειστικότητες. Get over it. Υπάρχουν και πιο σοβαρά ζητήματα από τους σλαβομακεδόνες να ασχοληθούμε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΔΑΜΗΣ
10/10/2008 08:57
ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΣΑΦΩΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ. ΙΔΡΥΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΖΩΡΤΖ ΣΟΡΟΣ Η COCA COLA COMPANY INTERNATIONAL ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΚΟ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ.ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟ ΕΛΙΑΜΕΠ ΤΩΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΩΝ ΒΕΡΕΜΗ, ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ, ΡΕΠΟΥΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΟΙΩΝ ΤΟΥΣ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΥΤΗΣ ΜΚΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ ΜΑΘΙΟΥ ΝΙΜΙΤΣ. ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΒΩ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΣΟΡΟΣ, ΝΙΜΙΤΣ ΚΑΙ ΓΚΡΟΥΕΦΣΚΥ!


ΥΓ. ΟΣΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΕΙ ΕΝΑΣ ΠΕΤΕΙΝΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΠΙΚΑΘΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΝΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΟΝΑ, ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΑΦΟΔΕΥΕΙ.ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ :<< Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ ΜΕΓΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΟΤΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΚΤΗΜΕΝΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ>>!!!
γιώργος
10/10/2008 08:34
Μετά τις αμερικανικές εκλογές η απόφαση της Ελλάδος ... τώρα ειναι αυτοκτονία ... ΜΗ .... ΜΗ το κάνετε ΤΩΡΑ....