Τάκης Θεοδωρικάκος

31 Ιανουαρίου 202330 Ιανουαρίου 202319 Ιανουαρίου 202315 Ιανουαρίου 202313 Ιανουαρίου 202309 Ιανουαρίου 202307 Ιανουαρίου 202321 Δεκεμβρίου 202219 Δεκεμβρίου 202216 Δεκεμβρίου 202213 Δεκεμβρίου 202212 Δεκεμβρίου 202222 Νοεμβρίου 202214 Νοεμβρίου 202231 Οκτωβρίου 202223 Οκτωβρίου 202222 Οκτωβρίου 202219 Οκτωβρίου 202217 Οκτωβρίου 202214 Οκτωβρίου 202213 Οκτωβρίου 202211 Οκτωβρίου 202210 Οκτωβρίου 202205 Οκτωβρίου 202203 Οκτωβρίου 202228 Σεπτεμβρίου 202226 Σεπτεμβρίου 202222 Σεπτεμβρίου 202216 Σεπτεμβρίου 202215 Σεπτεμβρίου 202224 Αυγούστου 2022