ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

10 Αυγούστου 202214 Ιουλίου 202220 Μαΐου 202227 Απριλίου 202226 Απριλίου 202220 Απριλίου 202208 Απριλίου 202211 Ιανουαρίου 202206 Ιανουαρίου 202203 Ιανουαρίου 202230 Δεκεμβρίου 202129 Δεκεμβρίου 202108 Δεκεμβρίου 202103 Δεκεμβρίου 202129 Σεπτεμβρίου 202127 Αυγούστου 202111 Ιουνίου 202108 Ιουνίου 202103 Μαρτίου 202122 Φεβρουαρίου 202106 Ιανουαρίου 202126 Δεκεμβρίου 202019 Οκτωβρίου 202013 Οκτωβρίου 202004 Σεπτεμβρίου 202029 Ιουλίου 202026 Μαΐου 202009 Μαΐου 202024 Απριλίου 202015 Απριλίου 202001 Απριλίου 202029 Μαρτίου 202027 Μαρτίου 202025 Μαρτίου 202024 Μαρτίου 202012 Δεκεμβρίου 2019