εμβόλιο Pfizer/BioNTech

12 Απριλίου 202131 Μαρτίου 202101 Μαρτίου 202129 Ιανουαρίου 202128 Ιανουαρίου 202122 Ιανουαρίου 202118 Ιανουαρίου 202114 Ιανουαρίου 202108 Ιανουαρίου 202104 Ιανουαρίου 202123 Δεκεμβρίου 202018 Δεκεμβρίου 202017 Δεκεμβρίου 202015 Δεκεμβρίου 202010 Δεκεμβρίου 202009 Δεκεμβρίου 202007 Δεκεμβρίου 202002 Δεκεμβρίου 202011 Νοεμβρίου 2020