10ετές ομολόγο

20 Ιανουαρίου 202209 Ιουνίου 202127 Ιανουαρίου 202126 Ιανουαρίου 202102 Σεπτεμβρίου 202009 Ιουνίου 202018 Σεπτεμβρίου 201906 Μαρτίου 201905 Μαρτίου 201904 Μαρτίου 201930 Ιανουαρίου 201920 Μαρτίου 201519 Μαρτίου 2015