10ετές ομολόγο

17 Ιανουαρίου 202328 Σεπτεμβρίου 202220 Ιανουαρίου 202209 Ιουνίου 202127 Ιανουαρίου 202126 Ιανουαρίου 202102 Σεπτεμβρίου 202009 Ιουνίου 202018 Σεπτεμβρίου 201906 Μαρτίου 201905 Μαρτίου 201904 Μαρτίου 201930 Ιανουαρίου 201920 Μαρτίου 201519 Μαρτίου 2015