υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

31 Αυγούστου 202105 Δεκεμβρίου 201922 Νοεμβρίου 201926 Ιουλίου 201910 Ιουλίου 201909 Ιουλίου 201915 Μαΐου 201907 Δεκεμβρίου 201825 Οκτωβρίου 201801 Σεπτεμβρίου 201830 Αυγούστου 201809 Μαΐου 201616 Δεκεμβρίου 201530 Ιουλίου 201507 Ιουλίου 201527 Απριλίου 201502 Απριλίου 2015