συλλήψεις

29 Ιουνίου 202008 Ιουνίου 202004 Ιουνίου 202012 Μαΐου 202023 Μαρτίου 202011 Φεβρουαρίου 202007 Φεβρουαρίου 202013 Ιανουαρίου 202011 Ιανουαρίου 202010 Ιανουαρίου 202017 Δεκεμβρίου 201930 Νοεμβρίου 201928 Νοεμβρίου 201918 Νοεμβρίου 201914 Νοεμβρίου 201908 Νοεμβρίου 201906 Νοεμβρίου 201905 Νοεμβρίου 201918 Οκτωβρίου 201912 Οκτωβρίου 201910 Οκτωβρίου 201901 Οκτωβρίου 201926 Σεπτεμβρίου 201925 Σεπτεμβρίου 201921 Σεπτεμβρίου 201917 Σεπτεμβρίου 201931 Αυγούστου 201915 Αυγούστου 201920 Ιουλίου 2019