συλλήψεις

21 Ιανουαρίου 202113 Ιανουαρίου 202104 Ιανουαρίου 202131 Δεκεμβρίου 202030 Δεκεμβρίου 202028 Δεκεμβρίου 202025 Δεκεμβρίου 202021 Δεκεμβρίου 202019 Δεκεμβρίου 202018 Δεκεμβρίου 202017 Δεκεμβρίου 202016 Δεκεμβρίου 202020 Νοεμβρίου 202018 Νοεμβρίου 202006 Νοεμβρίου 202027 Οκτωβρίου 202020 Οκτωβρίου 202013 Οκτωβρίου 202002 Οκτωβρίου 202024 Σεπτεμβρίου 202015 Σεπτεμβρίου 202031 Αυγούστου 202020 Ιουλίου 202029 Ιουνίου 202008 Ιουνίου 202004 Ιουνίου 202012 Μαΐου 202023 Μαρτίου 202011 Φεβρουαρίου 202007 Φεβρουαρίου 2020