συλλήψεις

17 Ιανουαρίου 202223 Δεκεμβρίου 202103 Δεκεμβρίου 202118 Νοεμβρίου 202115 Νοεμβρίου 202103 Νοεμβρίου 202121 Οκτωβρίου 202119 Οκτωβρίου 202129 Σεπτεμβρίου 202131 Αυγούστου 202130 Αυγούστου 202123 Αυγούστου 202117 Αυγούστου 202117 Ιουνίου 202121 Απριλίου 202112 Απριλίου 202108 Απριλίου 202108 Φεβρουαρίου 202107 Φεβρουαρίου 202126 Ιανουαρίου 202121 Ιανουαρίου 202113 Ιανουαρίου 202104 Ιανουαρίου 202131 Δεκεμβρίου 202030 Δεκεμβρίου 202028 Δεκεμβρίου 202025 Δεκεμβρίου 202021 Δεκεμβρίου 202019 Δεκεμβρίου 202018 Δεκεμβρίου 2020