συλλήψεις

23 Μαρτίου 202322 Μαρτίου 202320 Μαρτίου 202313 Ιανουαρίου 202323 Δεκεμβρίου 202214 Δεκεμβρίου 202207 Δεκεμβρίου 202205 Δεκεμβρίου 202223 Νοεμβρίου 202218 Νοεμβρίου 202214 Νοεμβρίου 202210 Νοεμβρίου 202203 Νοεμβρίου 202216 Οκτωβρίου 202214 Οκτωβρίου 202212 Οκτωβρίου 202210 Οκτωβρίου 202208 Οκτωβρίου 202229 Σεπτεμβρίου 202227 Σεπτεμβρίου 202226 Σεπτεμβρίου 202223 Αυγούστου 202218 Αυγούστου 202217 Αυγούστου 202212 Αυγούστου 202208 Αυγούστου 202222 Ιουλίου 202227 Ιουνίου 202214 Ιουνίου 202218 Μαΐου 2022