Σουδαν

15 Νοεμβρίου 202125 Οκτωβρίου 202122 Σεπτεμβρίου 202120 Απριλίου 201911 Απριλίου 201923 Ιανουαρίου 201910 Ιανουαρίου 201928 Δεκεμβρίου 201810 Σεπτεμβρίου 201810 Δεκεμβρίου 201725 Μαΐου 201719 Φεβρουαρίου 201618 Σεπτεμβρίου 201517 Σεπτεμβρίου 201530 Ιουνίου 201515 Ιουνίου 201526 Μαΐου 201511 Μαΐου 201527 Απριλίου 201501 Μαρτίου 201528 Ιανουαρίου 201519 Αυγούστου 201424 Ιουλίου 201403 Ιουλίου 201429 Ιουνίου 201424 Ιουνίου 201427 Μαΐου 201421 Απριλίου 201424 Ιανουαρίου 201431 Δεκεμβρίου 201320 Δεκεμβρίου 201318 Δεκεμβρίου 201304 Αυγούστου 2013