Σομαλία

16 Οκτωβρίου 202007 Σεπτεμβρίου 202024 Ιουλίου 201912 Ιουλίου 201904 Φεβρουαρίου 201915 Ιανουαρίου 201902 Ιανουαρίου 201922 Δεκεμβρίου 201810 Δεκεμβρίου 201811 Νοεμβρίου 201814 Οκτωβρίου 201811 Σεπτεμβρίου 201802 Σεπτεμβρίου 201827 Ιανουαρίου 201805 Νοεμβρίου 201704 Νοεμβρίου 201728 Οκτωβρίου 201716 Οκτωβρίου 201715 Οκτωβρίου 201715 Ιουνίου 201730 Μαΐου 201704 Μαΐου 201714 Απριλίου 201717 Μαρτίου 201725 Ιανουαρίου 201702 Δεκεμβρίου 201615 Οκτωβρίου 201625 Ιουνίου 201609 Μαΐου 201621 Μαρτίου 201629 Φεβρουαρίου 201613 Φεβρουαρίου 201606 Φεβρουαρίου 201622 Ιανουαρίου 201626 Ιουλίου 201524 Μαΐου 2015