πτήσεις

30 Αυγούστου 201810 Οκτωβρίου 201715 Σεπτεμβρίου 201705 Ιουλίου 201705 Μαΐου 201721 Μαρτίου 201710 Μαρτίου 201701 Δεκεμβρίου 201629 Νοεμβρίου 201607 Οκτωβρίου 201608 Ιουλίου 201626 Μαρτίου 201602 Νοεμβρίου 201518 Ιουνίου 201508 Απριλίου 201516 Ιανουαρίου 201526 Αυγούστου 201402 Αυγούστου 201423 Ιουλίου 201404 Ιουλίου 2014