Πρόεδρος της Δημοκρατίας

15 Δεκεμβρίου 202105 Ιουνίου 202123 Μαΐου 202102 Μαΐου 202124 Απριλίου 202128 Ιανουαρίου 202126 Ιανουαρίου 202124 Δεκεμβρίου 202027 Νοεμβρίου 202022 Νοεμβρίου 202005 Οκτωβρίου 202011 Αυγούστου 202029 Μαΐου 202019 Απριλίου 202013 Απριλίου 202017 Ιανουαρίου 202016 Ιανουαρίου 202009 Ιανουαρίου 202005 Ιανουαρίου 202019 Δεκεμβρίου 201918 Δεκεμβρίου 201915 Δεκεμβρίου 201911 Δεκεμβρίου 201927 Νοεμβρίου 201920 Νοεμβρίου 201910 Νοεμβρίου 201929 Οκτωβρίου 201926 Οκτωβρίου 201919 Οκτωβρίου 201917 Οκτωβρίου 201914 Οκτωβρίου 201915 Αυγούστου 201909 Ιουνίου 201901 Ιουνίου 201931 Μαΐου 2019