ποινές

01 Νοεμβρίου 202105 Αυγούστου 202107 Απριλίου 202122 Φεβρουαρίου 202101 Φεβρουαρίου 202130 Δεκεμβρίου 202026 Οκτωβρίου 202022 Οκτωβρίου 202019 Οκτωβρίου 202016 Οκτωβρίου 202015 Οκτωβρίου 202014 Οκτωβρίου 202013 Οκτωβρίου 202011 Οκτωβρίου 202009 Οκτωβρίου 202008 Οκτωβρίου 202007 Οκτωβρίου 202014 Σεπτεμβρίου 202017 Μαρτίου 202010 Ιανουαρίου 202005 Σεπτεμβρίου 201928 Ιουνίου 201924 Ιουνίου 201906 Μαΐου 201911 Απριλίου 201912 Μαρτίου 2019