Νίγηρας

06 Μαΐου 201914 Σεπτεμβρίου 201802 Ιουλίου 201807 Οκτωβρίου 201710 Ιουνίου 201701 Ιουνίου 201701 Οκτωβρίου 201627 Νοεμβρίου 201519 Φεβρουαρίου 201517 Φεβρουαρίου 201508 Φεβρουαρίου 201519 Ιανουαρίου 201517 Ιανουαρίου 201531 Οκτωβρίου 201330 Οκτωβρίου 201329 Οκτωβρίου 201307 Οκτωβρίου 2013