Μαδούρο

12 Οκτωβρίου 201827 Σεπτεμβρίου 201825 Σεπτεμβρίου 201818 Σεπτεμβρίου 201814 Σεπτεμβρίου 201812 Σεπτεμβρίου 201814 Αυγούστου 201808 Αυγούστου 201806 Αυγούστου 201805 Αυγούστου 201825 Μαΐου 201805 Φευρουαρίου 201826 Νοεμβρίου 2017