λίρα

27 Δεκεμβρίου 202121 Δεκεμβρίου 202120 Νοεμβρίου 202117 Νοεμβρίου 202123 Απριλίου 202122 Μαρτίου 202130 Ιανουαρίου 202121 Σεπτεμβρίου 202018 Σεπτεμβρίου 202012 Σεπτεμβρίου 202011 Σεπτεμβρίου 202005 Σεπτεμβρίου 202017 Αυγούστου 202005 Ιουλίου 202021 Ιουνίου 202016 Μαΐου 202008 Μαΐου 202015 Ιουλίου 201918 Σεπτεμβρίου 201814 Σεπτεμβρίου 201813 Σεπτεμβρίου 201821 Αυγούστου 201820 Αυγούστου 201816 Αυγούστου 201813 Αυγούστου 201810 Αυγούστου 201808 Αυγούστου 201810 Ιουλίου 201822 Νοεμβρίου 201706 Μαρτίου 2015