Κυρώσεις

24 Νοεμβρίου 202023 Νοεμβρίου 202016 Νοεμβρίου 202003 Νοεμβρίου 202026 Οκτωβρίου 202015 Οκτωβρίου 202014 Οκτωβρίου 202029 Σεπτεμβρίου 202025 Σεπτεμβρίου 202021 Σεπτεμβρίου 202018 Σεπτεμβρίου 202017 Σεπτεμβρίου 202016 Σεπτεμβρίου 202011 Σεπτεμβρίου 202001 Σεπτεμβρίου 202028 Αυγούστου 202029 Ιουλίου 202024 Ιουλίου 202023 Ιουλίου 202018 Ιουλίου 202015 Ιουλίου 202014 Ιουλίου 202013 Ιουλίου 202005 Φεβρουαρίου 202004 Φεβρουαρίου 202010 Ιανουαρίου 2020