Κυρώσεις

27 Μαΐου 202122 Μαρτίου 202105 Φεβρουαρίου 202116 Ιανουαρίου 202112 Ιανουαρίου 202122 Δεκεμβρίου 202019 Δεκεμβρίου 202018 Δεκεμβρίου 202016 Δεκεμβρίου 202015 Δεκεμβρίου 202014 Δεκεμβρίου 202013 Δεκεμβρίου 202011 Δεκεμβρίου 202010 Δεκεμβρίου 202009 Δεκεμβρίου 202008 Δεκεμβρίου 202007 Δεκεμβρίου 202004 Δεκεμβρίου 202003 Δεκεμβρίου 2020