Κυρώσεις

24 Νοεμβρίου 202218 Νοεμβρίου 202231 Οκτωβρίου 202217 Οκτωβρίου 202206 Οκτωβρίου 202203 Οκτωβρίου 202230 Σεπτεμβρίου 202228 Σεπτεμβρίου 202226 Σεπτεμβρίου 202222 Σεπτεμβρίου 202215 Σεπτεμβρίου 202202 Σεπτεμβρίου 202231 Αυγούστου 202230 Αυγούστου 202224 Αυγούστου 202223 Αυγούστου 202212 Αυγούστου 202205 Αυγούστου 202203 Αυγούστου 202201 Αυγούστου 202211 Ιουλίου 202208 Ιουλίου 202203 Ιουνίου 202230 Μαΐου 202206 Μαΐου 202204 Μαΐου 202219 Απριλίου 202213 Απριλίου 202212 Απριλίου 202205 Απριλίου 202204 Απριλίου 2022