Κτηματολόγιο

31 Μαρτίου 202027 Μαρτίου 202019 Μαρτίου 202025 Φεβρουαρίου 202011 Φεβρουαρίου 202010 Φεβρουαρίου 202005 Φεβρουαρίου 202031 Ιανουαρίου 202023 Ιανουαρίου 202004 Ιανουαρίου 202031 Δεκεμβρίου 201917 Δεκεμβρίου 201912 Δεκεμβρίου 201921 Νοεμβρίου 201920 Νοεμβρίου 201915 Νοεμβρίου 201929 Οκτωβρίου 201925 Οκτωβρίου 201924 Οκτωβρίου 201923 Οκτωβρίου 201921 Οκτωβρίου 201919 Οκτωβρίου 201918 Οκτωβρίου 201913 Οκτωβρίου 201908 Οκτωβρίου 201904 Οκτωβρίου 201903 Οκτωβρίου 201930 Σεπτεμβρίου 201917 Σεπτεμβρίου 201916 Σεπτεμβρίου 201914 Σεπτεμβρίου 201913 Σεπτεμβρίου 201912 Σεπτεμβρίου 201931 Αυγούστου 201930 Αυγούστου 2019