Κτηματολόγιο

16 Απριλίου 202131 Μαρτίου 202102 Μαρτίου 202103 Φεβρουαρίου 202114 Ιανουαρίου 202106 Ιανουαρίου 202105 Ιανουαρίου 202121 Δεκεμβρίου 202017 Δεκεμβρίου 202016 Δεκεμβρίου 202025 Νοεμβρίου 202024 Νοεμβρίου 202012 Νοεμβρίου 202030 Οκτωβρίου 202013 Οκτωβρίου 202012 Οκτωβρίου 202030 Σεπτεμβρίου 202019 Σεπτεμβρίου 202016 Σεπτεμβρίου 202011 Σεπτεμβρίου 202025 Ιουλίου 202027 Ιουνίου 202023 Ιουνίου 202022 Ιουνίου 202016 Ιουνίου 202004 Ιουνίου 202002 Ιουνίου 202001 Ιουνίου 202027 Μαΐου 202015 Μαΐου 202014 Μαΐου 202024 Απριλίου 202008 Απριλίου 202031 Μαρτίου 202027 Μαρτίου 2020