Κολομβία

09 Ιουλίου 202008 Ιουλίου 202007 Ιουλίου 202006 Φεβρουαρίου 202024 Δεκεμβρίου 201929 Νοεμβρίου 201926 Νοεμβρίου 201916 Ιουνίου 201909 Μαρτίου 201922 Φεβρουαρίου 201918 Ιανουαρίου 201917 Ιανουαρίου 201917 Δεκεμβρίου 201801 Νοεμβρίου 201821 Οκτωβρίου 201818 Οκτωβρίου 201811 Οκτωβρίου 201803 Οκτωβρίου 201801 Οκτωβρίου 201822 Σεπτεμβρίου 201821 Σεπτεμβρίου 201820 Σεπτεμβρίου 201828 Αυγούστου 201809 Αυγούστου 201818 Ιουνίου 201804 Ιουνίου 201828 Μαΐου 201813 Απριλίου 201824 Φεβρουαρίου 201816 Φεβρουαρίου 201802 Φεβρουαρίου 201815 Ιανουαρίου 201827 Δεκεμβρίου 2017