Κολομβία

01 Νοεμβρίου 201821 Οκτωβρίου 201818 Οκτωβρίου 201811 Οκτωβρίου 201803 Οκτωβρίου 201801 Οκτωβρίου 201822 Σεπτεμβρίου 201821 Σεπτεμβρίου 201820 Σεπτεμβρίου 201828 Αυγούστου 201809 Αυγούστου 201818 Ιουνίου 201804 Ιουνίου 201828 Μαΐου 201813 Απριλίου 201824 Φευρουαρίου 201816 Φευρουαρίου 201802 Φευρουαρίου 201815 Ιανουαρίου 201827 Δεκεμβρίου 2017