Κεντροαριστερά

02 Ιουλίου 202025 Νοεμβρίου 201928 Οκτωβρίου 201904 Σεπτεμβρίου 201910 Ιουνίου 201925 Φεβρουαρίου 201927 Ιανουαρίου 201920 Ιανουαρίου 201919 Ιανουαρίου 201918 Ιανουαρίου 201926 Νοεμβρίου 201816 Σεπτεμβρίου 201809 Σεπτεμβρίου 201815 Νοεμβρίου 201714 Νοεμβρίου 201713 Νοεμβρίου 201712 Νοεμβρίου 201708 Νοεμβρίου 201706 Νοεμβρίου 201705 Νοεμβρίου 201702 Νοεμβρίου 201701 Νοεμβρίου 201730 Οκτωβρίου 201728 Οκτωβρίου 201727 Οκτωβρίου 201726 Οκτωβρίου 201721 Οκτωβρίου 201720 Οκτωβρίου 201719 Οκτωβρίου 2017