Κατώτατος μισθός

19 Νοεμβρίου 201815 Νοεμβρίου 201831 Οκτωβρίου 201824 Σεπτεμβρίου 201820 Σεπτεμβρίου 201819 Σεπτεμβρίου 201817 Σεπτεμβρίου 201812 Σεπτεμβρίου 201809 Σεπτεμβρίου 201807 Σεπτεμβρίου 201802 Σεπτεμβρίου 2018