Κατώτατος μισθός

01 Απριλίου 202329 Μαρτίου 202318 Μαρτίου 202317 Μαρτίου 202316 Μαρτίου 202314 Μαρτίου 202313 Μαρτίου 202309 Μαρτίου 202303 Μαρτίου 202328 Φεβρουαρίου 202322 Φεβρουαρίου 202319 Φεβρουαρίου 202314 Φεβρουαρίου 202312 Φεβρουαρίου 202306 Φεβρουαρίου 202303 Φεβρουαρίου 202302 Φεβρουαρίου 202301 Φεβρουαρίου 202326 Ιανουαρίου 202317 Ιανουαρίου 202315 Ιανουαρίου 202314 Ιανουαρίου 202311 Ιανουαρίου 202306 Ιανουαρίου 202304 Ιανουαρίου 202302 Ιανουαρίου 2023