θάνατοι

02 Ιουνίου 202212 Μαΐου 202210 Μαΐου 202206 Μαΐου 202215 Μαρτίου 202211 Μαρτίου 202201 Μαρτίου 202223 Φεβρουαρίου 202211 Φεβρουαρίου 202210 Φεβρουαρίου 202209 Φεβρουαρίου 202208 Φεβρουαρίου 202207 Φεβρουαρίου 202202 Φεβρουαρίου 202201 Φεβρουαρίου 202231 Ιανουαρίου 202221 Ιανουαρίου 202219 Ιανουαρίου 202204 Ιανουαρίου 202228 Δεκεμβρίου 202127 Δεκεμβρίου 202116 Δεκεμβρίου 202115 Δεκεμβρίου 202107 Δεκεμβρίου 202129 Νοεμβρίου 202122 Νοεμβρίου 202111 Νοεμβρίου 202104 Νοεμβρίου 202119 Οκτωβρίου 202111 Οκτωβρίου 202104 Οκτωβρίου 202130 Αυγούστου 2021