ευρώ

31 Ιανουαρίου 201929 Ιανουαρίου 201903 Ιανουαρίου 201901 Ιανουαρίου 201931 Δεκεμβρίου 201828 Δεκεμβρίου 201815 Δεκεμβρίου 201805 Δεκεμβρίου 201801 Δεκεμβρίου 201819 Νοεμβρίου 201802 Οκτωβρίου 201821 Αυγούστου 201810 Αυγούστου 201822 Ιουνίου 2018