ΕΡΤ

29 Ιανουαρίου 202313 Δεκεμβρίου 202203 Ιουνίου 202206 Απριλίου 202214 Μαρτίου 202225 Ιουλίου 202122 Οκτωβρίου 202021 Οκτωβρίου 202008 Ιουνίου 202002 Μαΐου 202021 Απριλίου 202023 Αυγούστου 201919 Αυγούστου 201912 Αυγούστου 201915 Ιουλίου 201912 Ιουλίου 201906 Ιουλίου 201905 Ιουλίου 201928 Ιουνίου 201927 Ιουνίου 201913 Ιουνίου 201912 Ιουνίου 201911 Ιουνίου 201906 Ιουνίου 201905 Ιουνίου 201925 Απριλίου 201910 Απριλίου 201913 Μαρτίου 2019