επιτόκια

13 Οκτωβρίου 202031 Ιουλίου 202022 Απριλίου 202012 Σεπτεμβρίου 201901 Αυγούστου 201924 Ιουνίου 201909 Ιουνίου 201906 Ιουνίου 201905 Απριλίου 201930 Ιανουαρίου 201911 Ιανουαρίου 201917 Δεκεμβρίου 201825 Οκτωβρίου 201813 Οκτωβρίου 201811 Οκτωβρίου 201826 Σεπτεμβρίου 201813 Σεπτεμβρίου 201812 Σεπτεμβρίου 201813 Ιουνίου 201822 Μαρτίου 201811 Ιανουαρίου 201805 Νοεμβρίου 201704 Μαΐου 201716 Μαρτίου 201706 Σεπτεμβρίου 201628 Ιουλίου 201628 Απριλίου 201605 Απριλίου 201617 Μαρτίου 201628 Ιανουαρίου 201616 Οκτωβρίου 201525 Σεπτεμβρίου 201518 Σεπτεμβρίου 201513 Αυγούστου 201516 Ιουλίου 201506 Μαΐου 2015