Εμανουελ Μακρόν

19 Φεβρουαρίου 201914 Φεβρουαρίου 201929 Ιανουαρίου 201923 Ιανουαρίου 201913 Ιανουαρίου 201918 Δεκεμβρίου 201813 Δεκεμβρίου 201812 Δεκεμβρίου 201811 Δεκεμβρίου 201810 Δεκεμβρίου 201809 Δεκεμβρίου 201804 Δεκεμβρίου 201803 Δεκεμβρίου 201826 Νοεμβρίου 201823 Νοεμβρίου 201821 Νοεμβρίου 201820 Νοεμβρίου 201817 Νοεμβρίου 201810 Νοεμβρίου 201808 Νοεμβρίου 201805 Νοεμβρίου 201804 Νοεμβρίου 201801 Νοεμβρίου 201827 Οκτωβρίου 201825 Οκτωβρίου 201822 Οκτωβρίου 201805 Οκτωβρίου 201803 Οκτωβρίου 201825 Σεπτεμβρίου 201823 Σεπτεμβρίου 2018