Δημοτική Αστυνομία

02 Μαρτίου 202128 Σεπτεμβρίου 202014 Ιουνίου 201926 Οκτωβρίου 201525 Οκτωβρίου 201515 Οκτωβρίου 201513 Οκτωβρίου 201523 Σεπτεμβρίου 201518 Μαΐου 201522 Απριλίου 201508 Απριλίου 201520 Μαρτίου 201511 Μαρτίου 201513 Ιανουαρίου 201507 Ιουλίου 201406 Μαρτίου 201430 Νοεμβρίου 201321 Νοεμβρίου 201312 Σεπτεμβρίου 201311 Σεπτεμβρίου 201303 Σεπτεμβρίου 201315 Ιουλίου 201314 Ιουλίου 201310 Ιουλίου 201305 Ιουλίου 2013