δημοσκόπηση

17 Νοεμβρίου 201806 Νοεμβρίου 201805 Νοεμβρίου 201827 Οκτωβρίου 201819 Οκτωβρίου 201818 Οκτωβρίου 201812 Οκτωβρίου 201811 Οκτωβρίου 201810 Οκτωβρίου 201809 Οκτωβρίου 201806 Οκτωβρίου 201805 Οκτωβρίου 201803 Οκτωβρίου 201824 Σεπτεμβρίου 201822 Σεπτεμβρίου 201820 Σεπτεμβρίου 201819 Σεπτεμβρίου 201811 Σεπτεμβρίου 201808 Σεπτεμβρίου 201806 Σεπτεμβρίου 201801 Σεπτεμβρίου 201810 Αυγούστου 201806 Αυγούστου 201804 Αυγούστου 201801 Ιουνίου 201809 Μαρτίου 201814 Φευρουαρίου 201806 Φευρουαρίου 201830 Ιανουαρίου 201805 Ιανουαρίου 201804 Δεκεμβρίου 201727 Νοεμβρίου 201722 Νοεμβρίου 2017