δημοσκόπηση

16 Ιανουαρίου 201904 Ιανουαρίου 201902 Ιανουαρίου 201929 Δεκεμβρίου 201820 Δεκεμβρίου 201815 Δεκεμβρίου 201813 Δεκεμβρίου 201812 Δεκεμβρίου 201809 Δεκεμβρίου 201805 Δεκεμβρίου 201802 Δεκεμβρίου 201824 Νοεμβρίου 201822 Νοεμβρίου 201821 Νοεμβρίου 201820 Νοεμβρίου 201817 Νοεμβρίου 201806 Νοεμβρίου 201805 Νοεμβρίου 201827 Οκτωβρίου 201819 Οκτωβρίου 201818 Οκτωβρίου 201812 Οκτωβρίου 201811 Οκτωβρίου 201810 Οκτωβρίου 201809 Οκτωβρίου 201806 Οκτωβρίου 201805 Οκτωβρίου 201803 Οκτωβρίου 201824 Σεπτεμβρίου 201822 Σεπτεμβρίου 201820 Σεπτεμβρίου 201819 Σεπτεμβρίου 2018