δημοσκόπηση

17 Μαΐου 202210 Μαΐου 202221 Απριλίου 202219 Απριλίου 202213 Απριλίου 202212 Απριλίου 202229 Μαρτίου 202228 Μαρτίου 202224 Μαρτίου 202223 Μαρτίου 202204 Μαρτίου 202215 Φεβρουαρίου 202214 Φεβρουαρίου 202204 Φεβρουαρίου 202231 Ιανουαρίου 202220 Ιανουαρίου 202219 Ιανουαρίου 202213 Ιανουαρίου 202219 Δεκεμβρίου 202117 Δεκεμβρίου 202110 Δεκεμβρίου 202124 Νοεμβρίου 202119 Νοεμβρίου 202117 Νοεμβρίου 202114 Νοεμβρίου 202109 Νοεμβρίου 202102 Νοεμβρίου 202101 Νοεμβρίου 202122 Οκτωβρίου 2021