δημοσκόπηση

24 Μαρτίου 201923 Μαρτίου 201914 Μαρτίου 201907 Μαρτίου 201903 Μαρτίου 201902 Μαρτίου 201928 Φεβρουαρίου 201926 Φεβρουαρίου 201920 Φεβρουαρίου 201918 Φεβρουαρίου 201917 Φεβρουαρίου 201909 Φεβρουαρίου 201903 Φεβρουαρίου 201931 Ιανουαρίου 201919 Ιανουαρίου 201917 Ιανουαρίου 201916 Ιανουαρίου 201904 Ιανουαρίου 201902 Ιανουαρίου 201929 Δεκεμβρίου 201820 Δεκεμβρίου 201815 Δεκεμβρίου 201813 Δεκεμβρίου 201812 Δεκεμβρίου 201809 Δεκεμβρίου 201805 Δεκεμβρίου 201802 Δεκεμβρίου 201824 Νοεμβρίου 201822 Νοεμβρίου 201821 Νοεμβρίου 201820 Νοεμβρίου 201817 Νοεμβρίου 2018