Η διεθνοποίηση αποτελεί πλέον μονόδρομο για τα πανεπιστήμια στον Ευρωπαϊκό χώρο. Σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση κινείται το μεγαλύτερο και αρχαιότερο πανεπιστήμιο της χώρας και πρώτο ιστορικά πανεπιστήμιο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχει ήδη πάρει την αποφαση να διερευνήσει τη δυνατότητα να ιδρυθεί παράρτημα του ΕΚΠΑ στην Κύπρο, αξιοποιώντας και τις σχετικές προβλέψεις του νόμου 4957/2022. Μάλιστα, έχει συγκροτηθεί Επιτροπή Καθηγητών του ιδρύματος που επεξεργάζεται σχέδιο για την ίδρυση του παραρτήματος και ειδικά ως προς τη δυνατότητα οργάνωσης προγραμμάτων σπουδών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου.

Η επιλογή της Κύπρου δεν είναι καθόλου τυχαία, καθώς οι ιστορικοί δεσμοί με τη χώρα είναι πολύ μεγάλοι. Μάλιστα προσωπικότητες της σύγχρονης Κύπρου σπούδασαν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Και όλα δείχνουν ότι η Κυπριακή κοινωνία εξετάζει πολύ θετικά αυτό το ενδεχόμενο, εάν κρίνουμε από τα στοιχεία δημοσκόπησης που πραγματοποίησε η ALCO στην ελεύθερη Κύπρο για λογαριασμό του ΕΚΠΑ.

Το πρώτο σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι ότι οι πολίτες της Κύπρου έχουν πολύ θετική εικόνα για τη δημιουργία νέων πανεπιστημίων ως παραρτημάτων διεθνώς αναγνωρισμένων πανεπιστημίων του εξωτερικού, καθώς το 88% πιστεύει ότι αυτή θα έχει θετική επίδραση στο επίπεδο των πανεπιστημιακών σπουδών.

Το ίδιο θετική (88%) είναι και η πεποίθηση ότι αυτή η δημιουργία παραρτημάτων διεθνώς αναγνωρισμένων πανεπιστημίου του εξωτερικού θα έχει θετική επίδραση στην Κυπριακή οικονομία.

Καθολικά θετική γνώμη για τη δημιουργία παραρτήματος του ΕΚΠΑ στην Κύπρο

Το ίδιο υψηλά θετικά είναι η εκτίμηση και όταν το ερώτημα έρχεται στο ΕΚΠΑ και την προοπτική δημιουργίας παραρτήματός του στην Κύπρο. 87% των ερωτηθέντων τοποθετούνται θετικά και μόλις 6% τοποθετούνται αρνητικά.

Είναι ενδεικτικό ότι αυτή η ιδιαίτερα θετική γνώμη διαπιστώνεται σε όλες τις δημογραφικές κατηγορίες αλλά και στις διαφορετικές περιοχές της Κύπρου

Αντίστοιχα, πολύ θετικές είναι οι γνώμες σε όλα τα επίπεδα μόρφωσης των ερωτωμένων.

ΕΚΠΑ: Με «όπλο» την ποιότητα σπουδών και το υψηλό κύρος των διδασκόντων και των πτυχίων

Ποιο είναι όμως το σημαντικότερο χαρακτηριστικό που κατά τη γνώμη των Κυπρίων πολιτών πρέπει να έχει ένα Πανεπιστήμιο: Εδώ οι απαντήσεις ξεκινούν από την ποιότητα των σπουδών (53%) και ακολουθούν το υψηλό κύρος των διδασκόντων (22%), το υψηλό κύρος πτυχίου (20%) και η ιστορία και φήμη (3%).

Ως προς το ίδιο το ΕΚΠΑ, είναι σαφές από τα αποτελέσματα της έρευνας ότι στα μάτια της Κυπριακής κοινωνίας συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα πανεπιστήμιο σήμερα.

Το 85% του αναγνωρίζει ιστορία και φήμη, το 76% υψηλό κύρος πτυχίου, το 72% ποιότητα σπουδών και το 61% υψηλό κύρος διδακτικού προσωπικού. Αυτό σημαίνει ότι στο ΕΚΠΑ δεν αποδίδεται μόνο η ιστορία και η φήμη του, αλλά και όλα τα χαρακτηριστικά που όπως είδαμε στην προηγούμενη καρτέλα επιζητούν οι Κύπριοι πολίτες, δηλαδή ποιότητα σπουδών, κύρος πτυχίου και κύρος διδακτικού προσωπικού.

Η πρωτοβουλία του ΕΚΠΑ να εξετάσει τη δυνατότητα ίδρυσης παραρτήματος στην Κύπρο πατάει πάνω σε υπαρκτές ανάγκες της Κυπριακής κοινωνίας, ανταποκρίνεται σε υπαρκτές προσδοκίες και κινείται μέσα σε ένα περιβάλλον υψηλής αποδοχής.

Προηγούνται οι επιστήμες υγείας ως προς τη ζήτηση

Ως προς το ποια επιστημονικά πεδία έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση και άρα θα πρέπει να τα διαθέτει ένα παράρτημα του ΕΚΠΑ στην Κύπρο, εδώ σαφώς προηγούνται οι Επιστήμες Υγείας, με 64% και ακολουθούν οι Θετικές Επιστήμες με 38%, οι Οικονομικές Επιστήμες και η Διοίκηση με 29%, η Νομική με 20% και οι Ανθρωπιστικές Σπουδές με 18%

Καθολική αναγνώριση της ανάγκης για παραρτήματα άλλων χωρών – Εξαιρετική εικόνα του ΕΚΠΑ

Η έρευνα αυτή αποτυπώνει ότι η Κυπριακή κοινωνία όχι μόνο επιζητά τη δημιουργία παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων υψηλού κύρους, αλλά και αντιμετωπίζει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως ακριβώς μια τέτοια περίπτωση: ένα πανεπιστήμιο με ποιότητα σπουδών, υψηλός κύρος πτυχίων και ιδιαίτερα αξιόλογο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό.

Αυτό σημαίνει ότι η πρωτοβουλία του ΕΚΠΑ να εξετάσει τη δυνατότητα ίδρυσης παραρτήματος στην Κύπρο πατάει πάνω σε υπαρκτές ανάγκες της Κυπριακής κοινωνίες, ανταποκρίνεται σε υπαρκτές προσδοκίες και κινείται μέσα σε ένα περιβάλλον υψηλής αποδοχής. Επομένως, η κίνηση έχει την αναγκαία θετική βάση στήριξης.

Η ταυτότητα της έρευνας