Δανία

05 Σεπτεμβρίου 201829 Αυγούστου 201804 Αυγούστου 201803 Ιουνίου 201818 Μαΐου 201814 Μαΐου 201822 Μαρτίου 201821 Δεκεμβρίου 201714 Νοεμβρίου 201707 Οκτωβρίου 201723 Φεβρουαρίου 201722 Φεβρουαρίου 201730 Σεπτεμβρίου 201601 Ιουνίου 201610 Μαρτίου 201627 Ιανουαρίου 201628 Δεκεμβρίου 201517 Δεκεμβρίου 201503 Δεκεμβρίου 201509 Οκτωβρίου 201506 Οκτωβρίου 201511 Σεπτεμβρίου 201527 Ιουνίου 201522 Ιουνίου 201519 Ιουνίου 201518 Ιουνίου 201527 Μαΐου 201520 Φεβρουαρίου 201507 Ιανουαρίου 201526 Σεπτεμβρίου 201430 Μαΐου 201429 Απριλίου 201411 Φεβρουαρίου 201430 Ιανουαρίου 201418 Ιουνίου 2013