δήμαρχος

16 Ιανουαρίου 201914 Ιανουαρίου 201913 Ιανουαρίου 201923 Νοεμβρίου 201822 Νοεμβρίου 201825 Οκτωβρίου 201822 Οκτωβρίου 201809 Οκτωβρίου 201807 Σεπτεμβρίου 201805 Σεπτεμβρίου 2018