δήμαρχος

24 Οκτωβρίου 202016 Οκτωβρίου 202002 Οκτωβρίου 202020 Σεπτεμβρίου 202011 Σεπτεμβρίου 202009 Σεπτεμβρίου 202018 Αυγούστου 202009 Ιουλίου 202013 Απριλίου 202020 Δεκεμβρίου 201915 Νοεμβρίου 2019