δήμαρχος

11 Αυγούστου 202111 Μαΐου 202113 Ιανουαρίου 202108 Ιανουαρίου 202108 Δεκεμβρίου 202024 Οκτωβρίου 202016 Οκτωβρίου 202002 Οκτωβρίου 202020 Σεπτεμβρίου 202011 Σεπτεμβρίου 202009 Σεπτεμβρίου 202018 Αυγούστου 202009 Ιουλίου 202013 Απριλίου 202020 Δεκεμβρίου 201915 Νοεμβρίου 201910 Οκτωβρίου 201926 Αυγούστου 201920 Αυγούστου 201905 Ιουλίου 201923 Ιουνίου 201917 Ιουνίου 201909 Μαΐου 201916 Ιανουαρίου 201914 Ιανουαρίου 201913 Ιανουαρίου 201923 Νοεμβρίου 201822 Νοεμβρίου 201825 Οκτωβρίου 201822 Οκτωβρίου 201809 Οκτωβρίου 201807 Σεπτεμβρίου 201805 Σεπτεμβρίου 201820 Νοεμβρίου 201728 Οκτωβρίου 2017