Γερμανία

13 Νοεμβρίου 201812 Νοεμβρίου 201811 Νοεμβρίου 201809 Νοεμβρίου 201808 Νοεμβρίου 201806 Νοεμβρίου 201804 Νοεμβρίου 201803 Νοεμβρίου 201802 Νοεμβρίου 201831 Οκτωβρίου 201830 Οκτωβρίου 201829 Οκτωβρίου 201828 Οκτωβρίου 201824 Οκτωβρίου 201822 Οκτωβρίου 201821 Οκτωβρίου 201819 Οκτωβρίου 2018