Γερμανία

11 Μαρτίου 201907 Μαρτίου 201905 Μαρτίου 201902 Μαρτίου 201901 Μαρτίου 201926 Φεβρουαρίου 201923 Φεβρουαρίου 201921 Φεβρουαρίου 201915 Φεβρουαρίου 201914 Φεβρουαρίου 201913 Φεβρουαρίου 201910 Φεβρουαρίου 201908 Φεβρουαρίου 201906 Φεβρουαρίου 201905 Φεβρουαρίου 201904 Φεβρουαρίου 201930 Ιανουαρίου 201928 Ιανουαρίου 201926 Ιανουαρίου 201925 Ιανουαρίου 201923 Ιανουαρίου 201922 Ιανουαρίου 201918 Ιανουαρίου 201917 Ιανουαρίου 2019