γέννηση

19 Αυγούστου 202111 Ιουνίου 202108 Απριλίου 202108 Φεβρουαρίου 202115 Ιανουαρίου 202127 Οκτωβρίου 202017 Φεβρουαρίου 202008 Ιανουαρίου 202005 Νοεμβρίου 201918 Οκτωβρίου 201915 Ιουνίου 201919 Μαΐου 201911 Απριλίου 201914 Οκτωβρίου 201503 Απριλίου 201513 Αυγούστου 2013