Βαρκελωνη

27 Απριλίου 202120 Νοεμβρίου 201926 Οκτωβρίου 201919 Οκτωβρίου 201918 Οκτωβρίου 201915 Οκτωβρίου 201925 Αυγούστου 201907 Αυγούστου 201930 Μαρτίου 201909 Μαρτίου 201918 Ιανουαρίου 201915 Ιανουαρίου 201921 Δεκεμβρίου 201820 Νοεμβρίου 201807 Νοεμβρίου 201819 Οκτωβρίου 201808 Οκτωβρίου 201801 Οκτωβρίου 201829 Σεπτεμβρίου 201825 Σεπτεμβρίου 201824 Σεπτεμβρίου 201811 Σεπτεμβρίου 201817 Αυγούστου 201812 Σεπτεμβρίου 201718 Σεπτεμβρίου 201606 Αυγούστου 201611 Σεπτεμβρίου 201506 Μαΐου 201529 Απριλίου 201520 Απριλίου 2015