Βαρκελωνη

30 Μαρτίου 201909 Μαρτίου 201918 Ιανουαρίου 201915 Ιανουαρίου 201921 Δεκεμβρίου 201820 Νοεμβρίου 201807 Νοεμβρίου 201819 Οκτωβρίου 201808 Οκτωβρίου 201801 Οκτωβρίου 201829 Σεπτεμβρίου 201825 Σεπτεμβρίου 201824 Σεπτεμβρίου 201811 Σεπτεμβρίου 201817 Αυγούστου 2018