ασφαλιστικές εισφορές

22 Ιουνίου 202125 Φεβρουαρίου 202112 Φεβρουαρίου 202127 Νοεμβρίου 202025 Νοεμβρίου 202019 Νοεμβρίου 202002 Ιουλίου 202001 Ιουνίου 202028 Μαΐου 202005 Φεβρουαρίου 202023 Νοεμβρίου 201918 Νοεμβρίου 201914 Οκτωβρίου 201923 Σεπτεμβρίου 201910 Απριλίου 201905 Φεβρουαρίου 201929 Δεκεμβρίου 201810 Δεκεμβρίου 201805 Δεκεμβρίου 201822 Νοεμβρίου 201812 Νοεμβρίου 201806 Νοεμβρίου 201810 Οκτωβρίου 201810 Σεπτεμβρίου 201812 Μαΐου 201709 Μαΐου 201704 Δεκεμβρίου 201418 Νοεμβρίου 2014