Αρχιεπίσκοπος

12 Νοεμβρίου 202223 Ιουνίου 202230 Ιουνίου 202126 Ιανουαρίου 202119 Νοεμβρίου 202030 Οκτωβρίου 202004 Απριλίου 202029 Νοεμβρίου 201923 Νοεμβρίου 201927 Οκτωβρίου 201904 Μαΐου 201920 Δεκεμβρίου 201820 Νοεμβρίου 201817 Νοεμβρίου 201807 Νοεμβρίου 201812 Οκτωβρίου 201806 Σεπτεμβρίου 201612 Μαΐου 201617 Απριλίου 201625 Ιανουαρίου 201615 Ιανουαρίου 201609 Απριλίου 201524 Νοεμβρίου 2014