Αιγαίο

13 Φεβρουαρίου 201912 Φεβρουαρίου 201909 Φεβρουαρίου 201902 Φεβρουαρίου 201931 Ιανουαρίου 201924 Ιανουαρίου 201923 Ιανουαρίου 201921 Ιανουαρίου 201915 Ιανουαρίου 201909 Ιανουαρίου 201905 Ιανουαρίου 201930 Δεκεμβρίου 201822 Δεκεμβρίου 201821 Δεκεμβρίου 201820 Δεκεμβρίου 201818 Δεκεμβρίου 201822 Νοεμβρίου 201818 Νοεμβρίου 201815 Νοεμβρίου 201809 Νοεμβρίου 201806 Νοεμβρίου 201805 Νοεμβρίου 201831 Οκτωβρίου 201829 Οκτωβρίου 201826 Οκτωβρίου 201824 Οκτωβρίου 201823 Οκτωβρίου 2018