Αιγαίο

20 Απριλίου 201929 Μαρτίου 201927 Μαρτίου 201926 Μαρτίου 201925 Μαρτίου 201922 Μαρτίου 201915 Μαρτίου 201914 Μαρτίου 201907 Μαρτίου 201904 Μαρτίου 201925 Φεβρουαρίου 201913 Φεβρουαρίου 201912 Φεβρουαρίου 201909 Φεβρουαρίου 201902 Φεβρουαρίου 201931 Ιανουαρίου 201924 Ιανουαρίου 201923 Ιανουαρίου 201921 Ιανουαρίου 201915 Ιανουαρίου 201909 Ιανουαρίου 201905 Ιανουαρίου 201930 Δεκεμβρίου 201822 Δεκεμβρίου 201821 Δεκεμβρίου 201820 Δεκεμβρίου 201818 Δεκεμβρίου 2018