Αιγαίο

06 Απριλίου 202002 Απριλίου 202018 Φεβρουαρίου 202003 Φεβρουαρίου 202030 Ιανουαρίου 202014 Ιανουαρίου 202010 Ιανουαρίου 202009 Ιανουαρίου 202027 Δεκεμβρίου 201919 Δεκεμβρίου 201918 Δεκεμβρίου 201917 Δεκεμβρίου 201912 Δεκεμβρίου 201911 Δεκεμβρίου 201908 Δεκεμβρίου 201901 Δεκεμβρίου 201927 Νοεμβρίου 201920 Νοεμβρίου 201905 Νοεμβρίου 201901 Νοεμβρίου 201927 Οκτωβρίου 201926 Οκτωβρίου 201924 Οκτωβρίου 201918 Οκτωβρίου 201914 Οκτωβρίου 201927 Σεπτεμβρίου 201925 Σεπτεμβρίου 201917 Σεπτεμβρίου 2019