Αιγαίο

22 Νοεμβρίου 201818 Νοεμβρίου 201815 Νοεμβρίου 201809 Νοεμβρίου 201806 Νοεμβρίου 201805 Νοεμβρίου 201831 Οκτωβρίου 201829 Οκτωβρίου 201826 Οκτωβρίου 201824 Οκτωβρίου 201823 Οκτωβρίου 201819 Οκτωβρίου 201816 Οκτωβρίου 201809 Οκτωβρίου 201808 Οκτωβρίου 201806 Οκτωβρίου 201804 Οκτωβρίου 201803 Οκτωβρίου 201802 Οκτωβρίου 201801 Οκτωβρίου 201826 Σεπτεμβρίου 201815 Σεπτεμβρίου 201812 Σεπτεμβρίου 201806 Σεπτεμβρίου 201816 Αυγούστου 201814 Αυγούστου 201830 Απριλίου 201810 Ιανουαρίου 201815 Δεκεμβρίου 2017