΄Γιατροί του Κόσμου

15 Νοεμβρίου 202229 Σεπτεμβρίου 202225 Σεπτεμβρίου 202209 Αυγούστου 202222 Ιουνίου 202227 Αυγούστου 202125 Αυγούστου 202107 Μαΐου 202121 Απριλίου 202125 Ιανουαρίου 202114 Δεκεμβρίου 202006 Δεκεμβρίου 202014 Οκτωβρίου 202009 Οκτωβρίου 202016 Σεπτεμβρίου 202008 Σεπτεμβρίου 202026 Αυγούστου 202030 Ιουλίου 202020 Ιουλίου 202012 Ιουνίου 202009 Ιουνίου 202014 Φεβρουαρίου 202028 Οκτωβρίου 201903 Οκτωβρίου 2019