Τα τελευταία 20 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ενωση μετεξελίχθηκε σε καθοριστικό παράγοντα μεταρρύθμισης της εθνικής Δημόσιας Διοίκησης, υποστηρίζοντας στοχευμένα τα 27 κράτη-μέλη στις πρωτοβουλίες τους για τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών τους. Υπηρεσιών που πανευρωπαϊκά δοκιμάζονται από έξωθεν παράγοντες, όπως η πανδημία και οι κυβερνοεπιθέσεις, ενώ παράλληλα καλούνται να προσαρμοστούν στις νέες κλιματικές, ψηφιακές και γεωπολιτικές προκλήσεις. Παρά τη μεγάλη ποικιλία θεσμικών παραδόσεων, όλες οι ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις μοιράζονται ένα κοινό σύνολο αξιών, συναποτελώντας τον κοινό Ευρωπαϊκό Διοικητικό Χώρο. Για να τον ενισχύσει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τον Οκτώβριο του 2023 την πρωτοβουλία ComPAct, που αφενός προωθεί τη διοικητική συνεργασία των 27 κρατών-μελών, στοχεύοντας στην ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού τους, αφετέρου ενισχύει την ικανότητα των δημόσιων διοικήσεων να μετασχηματιστούν ψηφιακά και να ηγηθούν της Πράσινης Μετάβασης.

Το παρόν άρθρο, όπως κι ένα μέρος του περιεχομένου από tanea.gr, είναι διαθέσιμο μόνο σε συνδρομητές.

Είστε συνδρομητής; Συνδεθείτε

Ή εγγραφείτε

Αν θέλετε να δείτε την πλήρη έκδοση θα πρέπει να είστε συνδρομητής. Αποκτήστε σήμερα μία συνδρομή κάνοντας κλικ εδώ