Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου θα καταβάλλονται στους δικαιούχους μετόχους τα ποσά για το προσωρινό μέρισμα της χρήσης του 2020 και το υπόλοιπο του μερίσματος της χρήσης του 2019 της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.

Αυτό ανακοίνωσε η εισηγμένη στο χρηματιστήριο, σημειώνοντας ότι το συνολικό καθαρό ποσό ανά μετοχή ανέρχεται στα 0,11 ευρώ.

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών συνολικά θα καταβάλει 27,1 εκατ. ευρώ για τη διανομή των μερισμάτων με βάση τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Σύμφωνα με την εταιρεία από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου οι μετοχές της θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα προσωρινού μερίσματος και μερίσματος.