Κατεπείγον αίτημα παράτασης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων διαμόρφωσης δασικών χαρτών που λήγει για όλους εντός του Αυγούστου, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, υπέβαλε η ΠΟΜΙΔΑ προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος. Οπως επισημαίνει, κατά τη σύνταξη των δασικών χαρτών το κράτος δεν μπορεί να αγνοεί τις ίδιες τις προηγούμενες πράξεις του. Για τον λόγο αυτόν η ΠΟΜΙΔΑ ζητεί από το ΥΠΕΝ να λάβει υπόψη του ότι η μηνιαία ασφυκτική προθεσμία που προβλέπεται λήγει από τις 20 έως τις 28 Αυγούστου 2020 κατά περίπτωση, περίοδος που, όπως λέει, είναι κλειστά τα πολεοδομικά γραφεία της χώρας και με αδύνατη την εξεύρεση εξειδικευμένου μηχανικού-τοπογράφου-δασολόγου που θα υποβάλει τη σχετική αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά της.