Τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών του συνεχίζει ο Δήμος Αθηναίων, παρέχοντας 10 επιπλέον ηλεκτρονικές υπηρεσίες με στόχο τη διευκόλυνση πολιτών όσο και επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, οι 10 νέες υπηρεσίες που παρέχονται πλέον online (στη διεύθυνση https://eservices.cityofathens.gr)είναι οι εξής: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μειωμένη θητεία, Πιστοποιητικό διπλοεγγεγραμμένου, Χορήγηση βεβαίωσης δημοτικής ενημερότητας, Χορήγηση κατάστασης ανεξόφλητων οφειλών, Χορήγηση αντιγράφου άδειας λειτουργίας καταστήματος λόγω απώλειας, Δήλωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, Αίτηση για νέα παροχή ρεύματος, Αίτηση για επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος, Αίτηση τροποποίησης συντελεστή χρέωσης (επαγγελματικός - οικιακός), Αίτηση εποχικής χρέωσης (βάσει ν. 429/76, άρθρο 5, παρ.2).