Ολοι πιστεύουν ότι το αγγλικόν τουριστικόν γραφείον Κουκ είνε το πρώτον που συνέλαβε την ιδέα της οργανώσεως μιας τέτοιας υπηρεσίας.

Και όμως η αλήθεια είνε ότι κι αυτή την ιδέα πρώτος παρουσίασε ένας Ελληνας εδώ και 145 χρόνια. Αυτό αποδεικνύει μια τυπωμένη προκήρυξις, της οποίας το αντίτυπο σώζεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη των Παρισίων. Φέρει χρονολογία 8 Οκτωβρίου 1803 και υπογράφεται από τον Λεωνίδα Ζυγομαλά, για τον οποίο δεν έχω καμμία πληροφορία. Στο τουριστικό γραφείο έδωσε ο Ζυγομαλάς το όνομα «Προπύλαια, η Προθάλαμος των ταξιδιωτών» και υπέγραψε με το φιλολογικό του ψευδώνυμο «Maimleux».