Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟΔΕΠ) ξεκίνησε την υλοποίηση του έργου «Δίκτυο Πρόληψης και Αμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στον Δήμο Πειραιά» το οποίο έχει ως στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δράσεων κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας και των διακρίσεων, μέσω της μεθοδολογικής και λειτουργικής ενοποίησης των παρεμβάσεων, του συντονισμού και της παρακολούθησης των δράσεων κοινωνικής συνοχής που συντελούνται στον Δήμο Πειραιά, τόσο από την ίδια τη Δημοτική Αρχή όσο και από άλλους φορείς και κοινωνικά δίκτυα. Με την ανεργία να ιεραρχείται ως το βασικότερο πρόβλημα στην κοινωνία του Πειραιά (περίπου το 20% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού) με έντονα αυξητική τάση, τις μονογονεϊκές οικογένειες να αποτελούν έναν βασικό πτωχογόνο παράγοντα και την έλλειψη κοινωνικών δομών να επιτείνουν την περιθωριοποίηση κοινωνικών ομάδων, το πρόγραμμα που ξεκίνησε να υλοποιείται έχει ως βασικό στόχο τον εντοπισμό και την καταγραφή αναγκών, την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους με στόχο να εξαλειφθεί η κοινωνική περιθωριοποίηση και τα αποτελέσματά της και στη θέση της να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή.