Οι εξετάσεις των φοιτητών που πραγματοποιούν σπουδές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με πανεπιστήμια του εξωτερικού θα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά στη χώρα που εδρεύουν τα Ιδρύματα αυτά, με μοναδική εξαίρεση τις περιπτώσεις κρίσεων ή πανδημιών όπως αυτή του κορωνοϊού που απειλεί ολόκληρο τον πλανήτη. Αυτό αποφάσισε ο ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) επικαιροποιώντας, όπως δήλωσε ο πρόεδρός του Ορ. Καλογήρου στα «ΝΕΑ», σχετικές διατάξεις του νόμου. Ωστόσο, το θέμα έχει προκαλέσει αναστάτωση σε πολλές οικογένειες που διαμαρτύρονται για την απόφαση αυτή, ενώ έχει φτάσει και στο υπουργείο Παιδείας. Από την πλευρά του ΔΟΑΤΑΠ τονίζεται ότι ακολουθείται η νομολογία που ισχύει και για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (εξαίρεση η φετινή ηλεκτρονική εξεταστική διαδικασία λόγω της πανδημίας), ωστόσο το ΕΑΠ έχει κυρίως έλληνες φοιτητές.