«Για πρώτη φορά υπάρχει συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο στη χώρα για την Ερευνα και την Καινοτομία. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε το σπουδαίο ερευνητικό και επιχειρηματικό ταλέντο που διαθέτουμε και να οικοδομήσουμε ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα διευκολύνει, αντί να προβληματίζει, τους επιστήμονες και τους νέους επιχειρηματίες της χώρας. Το αμέσως επόμενο διάστημα, με το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, το ελληνικό οικοσύστημα Καινοτομίας θα διαθέτει ορισμένα πολύ χρήσιμα εργαλεία ώστε να εξελιχθεί και να ανταπεξέλθει σε ένα διαρκώς ανταγωνιστικότερο διεθνές περιβάλλον».