Καμία άμεση οικονομική επίπτωση δεν έχει η εταιρεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων Autohellas  από την αίτηση της Hertz Global Holdings για την υπαγωγή της σε πτωχευτική διαδικασία αναδιάρθρωσης εν λειτουργία.

Αυτό κάνει γνωστό η Autohellas που εκμεταλλεύεται το σήμα της Hertz σε Ελλάδα και σε επτά χώρες στην περιοχή των Βαλκανίων. Σύμφωνα με αυτή, η Hertz Global ανακοίνωσε ότι η αίτηση στη διαδικασία πτώχευσης αφορά την ίδια και τις θυγατρικές της σε Αμερική και Καναδά. Επίσης η λειτουργία της τελευταίας συνεχίζεται κανονικά σε όλο το παγκόσμιο δίκτυό της για όλα τα brands που έχει στην κατοχή της (Hertz, Thrifty, Dollar και Firefly), χωρίς επιπτώσεις στις κρατήσεις της ή στα προγράμματα προνομίων και πιστότητας των πελατών της.

Η Autohellas, σημειώνει, ότι δεν έχει μετοχική σχέση με τη Hertz Global, ούτε σχέση πιστωτή της Hertz Global, άρα δεν έχει άμεση οικονομική επίπτωση από την εξέλιξη αυτή.

Υπενθυμίζεται ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις (το κύριο αντικείμενο της Hertz Global) αντανακλούν το 16% του κύκλου εργασιών της Autohellas, ενώ οι μακροχρόνιες μισθώσεις, οι πωλήσεις μεταχειρισμένων και η εμπορία αυτοκινήτων το υπόλοιπο 84%. Επίσης τα ίδια κεφάλαια της Autohellas την 31η Δεκεμβρίου 2019 ήταν 294 εκατ. ευρώ με την ευνοϊκότερη (χαμηλότερη) σχέση δανεισμού προς ίδια κεφάλαια μεταξύ όλων των εισηγμένων εταιρειών RAC ή Operating Leasing σε όλη την Ευρώπη.