Το προτεινόμενο «NEO ΕΣΥ» βασίζεται σε νέα αρχιτεκτονική αρχών, δομών και λειτουργιών, για τη μετατροπή του υφιστάμενου προβληματικού ΕΣΥ σε ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και κυρίως κοινωνικά δίκαιο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πάνω απ’ όλα το «ΝΕΟ ΕΣΥ» αποσκοπεί στη σύζευξη της ελευθερίας στην επιλογή και της ισότητας στην υγεία και στην ιατρική περίθαλψη.  Για τον σκοπό αυτό, προτείνεται η πλήρης διάκριση της προσφοράς (ΕΣΥ – συμβεβλημένος ιδιωτικός τομέας) από τη ζήτηση «ΕΟΠΥΥ ως ενιαίος μοναδικός πληρωτής», η διαμόρφωση συνθηκών ελεγχόμενου ανταγωνισμού και η προοπτική χρηματοδότησης με συμβολαιακές συμβάσεις σε πραγματικές τιμές. Επιπρόσθετα, προάγει την αποκέντρωση, την αυτοδιοίκηση των μονάδων του ΕΣΥ, τη συμμετοχή στα κέντρα αποφάσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των ασθενών, την ευρεία συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, δίνοντας προτεραιότητα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, στον θεσμό της οικογενειακής ιατρικής και στην πρόληψη, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος. Τέλος, απελευθερώνει τις εργασιακές σχέσεις από τον ασφυκτικό θεσμό της «πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης», επιδιώκοντας τη βελτίωση των απολαβών, την ενίσχυση και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού με κάθε δυνατό τρόπο.

Το παρόν άρθρο, όπως κι ένα μέρος του περιεχομένου από tanea.gr, είναι διαθέσιμο μόνο σε συνδρομητές.

Είστε συνδρομητής; Συνδεθείτε

Ή εγγραφείτε

Αν θέλετε να δείτε την πλήρη έκδοση θα πρέπει να είστε συνδρομητής. Αποκτήστε σήμερα μία συνδρομή κάνοντας κλικ εδώ