Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (ΚΠΠ) θεσπίζει το υπουργείο Παιδείας, το οποίο και θα χορηγείται στους μαθητές στο τέλος του Γυμνασίου. Με αυτό θα πιστοποιείται η γνώση στον χειρισμό υπολογιστών, στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών Διαδικτύου, αλλά και σε άλλα ψηφιακά αντικείμενα. Η διαδικασία των εξετάσεων θα γίνεται «ηλεκτρονικά» στα Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων, τα οποία θα λειτουργούν σε σχολεία, ενώ ειδικά για το έτος 2020 δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτησή του θα έχουν αποκλειστικά οι μαθητές της Γ' Γυμνασίου του σχολικού έτους 2018-2019 που ολοκλήρωσαν το σχετικό πιλοτικό πρόγραμμα που είχε γίνει στα σχολεία, καθώς και οι μαθητές που θα ολοκληρώσουν φέτος παρόμοιο πρόγραμμα.

Η σχετική διάταξη εισήχθη στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδειας για την αναβάθμιση της Αρχης αξιολόγησης των ΑΕΙ, το οποίο θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση ως τις 18 του μήνα. Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται η απόφαση για την αναστολή των 37 «πανεπιστημιοποιημένων» τμημάτων των ΤΕΙ που επρόκειτο να λειτουργήσουν την επόμενη χρονιά και η μη αναγραφή του θρησκεύματος στους απολυτήριους τίτλους των σχολείων μετά την σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Οπως είναι γνωστό, το Ανώτατο Συμβούλιο της νέας Αρχής (ΕΘΑΑΕ) θα έχει δυνατότητα εισηγήσεων για ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, κατάργηση, μετονομασία των ΑΕΙ ή τμημάτων τους.

Από το υπουργείο Παιδείας εκδόθηκε χθες και η υπουργική απόφαση για τον τρόπο εξέτασης των εξετάσεων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2020 με το νέο σύστημα που ψηφίστηκε πέρυσι, ενώ, όπως είναι γνωστό, οι παλαιοί απόφοιτοι που θα δώσουν ξανά εξετάσεις θα μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν με το παλαιό ή το νέο σύστημα.