Μια από τις θετικότερες εξελίξεις θα ήταν να επιστρέψουν άπαντες οι διεθνείς δίχως προβλήματα στη βάση τους. Και
η δουλειά που θα ξεκινήσει από σήμερα στου Ρέντη για αυτό
το διάστημα να μην έχει να αντιμετωπίσει επιπλέον «θέματα».