Τη δυνατότητα να προωθήσουν τις ιδέες τους και να τις μετατρέψουν σε εμπορεύσιμα προϊόντα δίνει στους ερευνητές το πρόγραμμα Proof-of-Concept του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών, το οποίο αρχίζει τις εργασίες του σήμερα στην Πάτρα.

Ερευνητές και ερευνητικές εταιρείες από όλη την Ελλάδα κατέθεσαν το προηγούμενο διάστημα προτάσεις που αφορούν είτε στην παρουσίαση ώριμων προϊόντων με σκοπό την ανέλκυση επενδυτών, είτε στη δημιουργία κάποιας επιχείρησης που θα προχωρήσει στην πιλοτική παραγωγή και διάθεση του προϊόντος. Σήμερα και αύριο ειδική επιτροπή θα αξιολογήσει τις προτάσεις ώστε να επιλεγούν και να χρηματοδοτηθούν οι δέκα καλύτερες από αυτές.

Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής διαθέτουν μεγάλη εμπειρία τόσο από το ελληνικό όσο και από το διεθνές τεχνολογικό οικοσύστημα, ενώ η χρηματοδότηση προέρχεται από δωρητές και διαμορφώνεται στο ποσό των 500.000 ευρώ.